Sample image

Novelou zákona č. 586/1992, o dani z příjmu, vyplynula pro MŠ od roku 2015 povinnost vydávat potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ, neboť tuto částku si může daňový poplatník (zákonný zástupce dítěte) uplatnit jako slevu na dani z příjmu fyzických osob.

Podrobnosti:

1. Sleva za umístění dítěte v mateřské škole

Novelou zákona č. 586/1992, o dani z příjmu, (§ 35 ba odst. 1 písm. g) může daňový poplatník (zákonný zástupce dítěte) uplatnit i slevu za umístění dítěte v mateřské škole (úplata za předškolní vzdělávání dle § 123 školského zákona).

2. Výše slevy a její uplatnění

Výše slevy a její uplatnění je popsáno v § 35 b.

Pokud bude dítě umístěno v mateřské škole a poplatník za toto umístění uhradí nějakou částku, bude možné si ji uplatnit jako slevu na dani. Tato sleva na dani může činit na jedno vyživovací dítě maximální částku ve výši minimální mzdy platné k 1. 1. zdaňovacího období.

Tuto slevu za umístění dítěte si může uplatnit pouze jeden z poplatníků.

3. Kdy je možné slevu uplatnit

Slevu za umístění dítěte bude možno uplatnit až v rámci ročního zúčtování záloh nebo při podání daňového přiznání.

4. Prokazování nároku na odečet nezdanitelné části základu daně

Při ročním zúčtování záloh za rok 2017 se bude moci sleva na dani za umístění dítěte uplatnit, pokud ji zaměstnanec řádně prokáže.
Z toho vyplývá pro mateřské školy povinnost vydávat na vyžádání potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole.

POTVRZENÍ O VÝŠI VYNALOŽENÝCH VÝDAJŮ ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE BUDE PŘEDÁNO VŠEM RODIČŮM V PRŮBĚHU LEDNA.

Mgr. Ivana Posseltová, ředitelka školy

Vedení školy


MŠ Klíček ul. Svojsíkova

Sample image

Mgr.Ivana POSSELTOVÁ

Ředitelka školy
777 466 915, 487 726 647
ms.klicek@clnet.cz
Sample image

Taťána ILAVSKÁ

Statutární zástupce ředitelky, ekonom školy
777 466 914

MŠ Srdíčko ul. Palackého

Sample image

Jitka ŠŤASTNÁ

Vedoucí odlouč.pracoviště
777 466 911, 487 727 475
mssrdicko@seznam.cz

MŠ Pohádka ul. Luční

Sample image

Romana Hlaváčková

Vedoucí odlouč.pracoviště
777 466 912, 487 726 502
pohadka.nb@tiscali.cz

MŠ Jablíčko ul. G.Svobody

Sample image

Iva ŠÁKROVÁ

Vedoucí odlouč.pracoviště
774 425 617
ms.jablicko@seznam.cz

MŠ Kytička ul. Kalinova

Sample image

Iveta LEBRUŠKOVÁ

Vedoucí odlouč.pracoviště
777 466 913
mskalinova@seznam.cz