ZielEUEFRE tsch gr rgb 72dpi  
 Z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko "Cíl 3" jsme získali dotaci na projekt "VANDRUJEME KRAJEM - SPOLU SI I HRAJEM" ve výši necelých 15 milionů korun. Celá dotace se opírala o dlouholetou spolupráci MŠ "Klíček" Nový Bor (pracoviště Svojsíkova ul.) a Kindertagesstätte "Lauschezwerge" ve Waltersdorfu. Dotace byla přidělena pod reg.číslem 100096167 na období červen 2012 - prosinec 2014, a poté prodloužena do dubna 2015.

 

 

4 projekty schválené a realizované v roce 2014 - DĚTSKÁ ZAHRADA V PŘÍRODNÍM STYLU, mateřská škola Klíček (Pohádka, Srdíčko a Kytička) byly spolufinancovány Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, ve výši necelých 6 mil. korun.

MŠ „Klíček“ Nový Bor se stala úspěšným žadatelem o dotaci z Rozvojového programu „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014“ vyhlášeného MŠMT.
Na projekt „S KLÍČKEM NEJEN ZA SLOVÍČKEM – komplexní péče o rozvoj řeči předškolních dětí v mateřských školách města Nový Bor" jsme obdrželi dotaci ve výši 80 000,-Kč.

EUeuroregNisaMŠ Klíček navázala  v roce 2006 na úspěšnou spolupráci s německou školkou ve Waltersdorfu novým projektem "PUTOVÁNÍ S LUŽICKÝM SKŘÍTKEM OD LUŽE AŽ PO KLÍČ – prostorem, který nás spojuje".
Projekt byl podpořen z Fondu malých projektů INTERREG IIIA (ČR-Sasko) Euroregionu Nisa v celkové výši 142 500 Kč.

 EU  euroregNisa

V říjnu 2005 jsme obdrželi dotaci ve výši 7 724 Euro z Fondu malých projektů INTERREG IIIA Euroregionu Nisa na projekt "DEJME KŘÍDLA FANTAZII - přeshraniční předškolní vzdělávání formou her a prožitku".