inkluze 970x508V rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, ve kterém je naše škola jedním z partnerů, spustil Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV) nové webové stránky pro pedagogy, rodiče a veřejnou správu: www.inkluzevpraxi.cz.

Naleznete zde kontakty na centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, přehledně uspořádané informace k legislativě a systému podpůrných opatření, rozhovory s odborníky.

Vedení školy


MŠ Klíček ul. Svojsíkova

Sample image

Mgr.Ivana POSSELTOVÁ

Ředitelka školy
777 466 915, 487 726 647
klicek@msklicek.cz
Sample image

Taťána ILAVSKÁ

Statutární zástupce ředitelky, ekonom školy
777 466 914

MŠ Srdíčko ul. Palackého

Sample image

Jitka ŠŤASTNÁ

Vedoucí odlouč.pracoviště
777 466 911, 487 727 475
srdicko@msklicek.cz

MŠ Pohádka ul. Luční

Sample image

Romana Hlaváčková

Vedoucí odlouč.pracoviště
777 466 912, 487 726 502
pohadka@msklicek.cz

MŠ Jablíčko ul. G.Svobody

Sample image

Iva ŠÁKROVÁ

Vedoucí odlouč.pracoviště
774 425 617
jablicko@msklicek.cz

MŠ Kytička ul. Kalinova

Sample image

Iveta LEBRUŠKOVÁ

Vedoucí odlouč.pracoviště
777 466 913
kyticka@msklicek.cz