FMP ERNMŠ Klíček je opět úspěšným žadatelem o dotace z EU

Rozhodnutím Řídícího výboru Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko byl schválen náš nový projekt "Kamarádství bez hranic" s reg.číslem ERN-0998-CZ-19.09.2019.

Projekt navazuje na dlouholetou a úspěšnou spolupráci MŠ Klíček Nový Bor a Kindertagesstätte "Lauschezwerge" ve Waltersdorfu, kdy byly realizovány projekty "Dejme křídla fantazii", "Putování s Lužickým skřítkem od Luže až po Klíč", "Vandrujeme krajem - spolu si i hrajem" a právě končící projekt "Společně si hrát a navzájem se učit".
Cílem projektu je vzbudit u dětí zájem o poznání jazyka sousedů, získávání elementárních jazykových dovedností, navazování nových přátelství a seznamování se s kulturním dědictvím a tradicemi obou národů.
Děti budou vzdělávány v jazyce sousedů přirozenou cestou pomocí imerzní metody. Společné hry, zajímavé aktivity a prožitky umocní radost z učení a vztah k jazyku sousední země.
V rámci projektu proběhne 10 jednodenních setkání, střídavě 5 na české straně a 5 na německé straně, kde program připraví vždy hostitelská škola. Náplní jednotlivých setkání bude především společné tvoření a hry, seznamování se s tradičními regionálními činnostmi dle ročního období.
K prohloubení spolupráce plánujeme 1 dvoudenní setkání v Ćechách spojené s celodenním výletem, nocováním v MŠ Nový Bor a společnou snídaní s rodiči. Projekt je otevřený rodičům, kteří se mohou zúčastnit i dalších aktivit dle svého zájmu.
Podpořená částka v projektu činí 14.973 Euro. 

EU   logo programu

 

Vedení školy


MŠ Klíček ul. Svojsíkova

Sample image

Mgr.Ivana POSSELTOVÁ

Ředitelka školy
777 466 915, 487 726 647
klicek@msklicek.cz
Sample image

Taťána ILAVSKÁ

Statutární zástupce ředitelky, ekonom školy
777 466 914

MŠ Srdíčko ul. Palackého

Sample image

Jitka ŠŤASTNÁ

Vedoucí odlouč.pracoviště
777 466 911, 487 727 475
srdicko@msklicek.cz

MŠ Pohádka ul. Luční

Sample image

Romana Hlaváčková

Vedoucí odlouč.pracoviště
777 466 912, 487 726 502
pohadka@msklicek.cz

MŠ Jablíčko ul. G.Svobody

Sample image

Iva ŠÁKROVÁ

Vedoucí odlouč.pracoviště
774 425 617
jablicko@msklicek.cz

MŠ Kytička ul. Kalinova

Sample image

Iveta LEBRUŠKOVÁ

Vedoucí odlouč.pracoviště
777 466 913
kyticka@msklicek.cz