Po otevření mateřských škol platí podmínky zveřejněné v pokynu ředitelky MŠ k 1.září 2020– viz níže.

 

1. Děti, jejich zákonní zástupci, ani zaměstanci školy nemají povinnost v mateřské škole nosit roušky.
Pokud dojde ke změně, budou všichni včas informováni.

2. Do MŠ bude přijato jen dítě zcela zdravé! To znamená bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění – rýma, kašel, průjem, zvýšená tělesná teplota nebo horečka. Totéž se týká i dalších infekcí - zánět spojivek, vši...
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do mateřské školy vstoupit. Tím je myšleno jak dítě, tak doprovázející osoba.
Pokud učitelka zjistí u dítěte příznaky onemocnění, má kompetence dítě nepřijmout, případně požadovat po rodičích potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé, nebo že se jedná o projevy alergie apod.

3. Je zakázáno nosit z domova do školky hračky.
Děti, pokud je to nezbytně nutné, si mohou přinést na začátku školního roku do MŠ pouze jednoho "mazlíčka" na spaní, kterého si v MŠ ponechají.

4. Vstup do prostor MŠ

  • Do mateřské školy vstupuje dítě v doprovodu POUZE 1 DOSPĚLÉ OSOBY. To samé platí i při odchodu dětí z MŠ.
  • Při vstupu do budovy je k dispozici dezinfekce na ruce.
  • Po vstupu do třídy si děti důkladně (20 až 30 sekund) umyjí ruce vodou a tekutým mýdlem.
  • Rodiče NEVSTUPUJÍ do prostor třídy, děti předají učitelce u dveří.
  • Ranní filtr probíhá „pohledem“, případně pohovorem s rodiči. Pokud bude dítě jevit známky infekce dýchacích cest, nebude do kolektivu vpuštěno.

5. Pobyt ve třídě

  • Třídy budou často větrány (minimálně 1x/hodinu po dobu alespoň 5 minut).
  • Vzdělávání bude organizováno tak, aby byly děti co nejvíce venku.
  • Pokud se v průběhu dne u dítěte projeví podezření na infekční onemocnění, škola bude okamžitě kontaktovat zákonné zástupce. Pokud dítě vykazuje některý z příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti do doby, než si ho vyzvednou zákonní zástupci.
  • Stravování dětí bude probíhat za zvýšených hygienických podmínek. Děti již nebudou spolupracovat při stolování, nesmí si samy připravovat nádobí (tácky, příbory…), ani nesmí manipulovat s jídlem a pitím (mazání pomazánek, nalévání čaje…). Veškeré nádobí a jídlo bude připraveno personálem školy.

6. Konkrétní podmínky budou zapracovány do školního a provozního řádu MŠ. Zákonní zástupci budou se školním řádem seznámeni na zahajovacích schůzkách.

Mgr. Ivana Posseltová, ředitelka školy

Vedení školy


MŠ Klíček ul. Svojsíkova

Sample image

Mgr.Ivana POSSELTOVÁ

Ředitelka školy
777 466 915, 487 726 647
klicek@msklicek.cz
Sample image

Taťána ILAVSKÁ

Statutární zástupce ředitelky, ekonom školy
777 466 914

MŠ Srdíčko ul. Palackého

Sample image

Jitka ŠŤASTNÁ

Vedoucí odlouč.pracoviště
777 466 911, 487 727 475
srdicko@msklicek.cz

MŠ Pohádka ul. Luční

Sample image

Romana Hlaváčková

Vedoucí odlouč.pracoviště
777 466 912, 487 726 502
pohadka@msklicek.cz

MŠ Jablíčko ul. G.Svobody

Sample image

Iva ŠÁKROVÁ

Vedoucí odlouč.pracoviště
774 425 617
jablicko@msklicek.cz

MŠ Kytička ul. Kalinova

Sample image

Iveta LEBRUŠKOVÁ

Vedoucí odlouč.pracoviště
777 466 913
kyticka@msklicek.cz