Seznam článků

Seznam přijatých dětí do MŠ a batolecí třídy na školní rok 2020/21

Řízení o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě podání žádostí zákonných zástupců dne 4.-8.5.2020. Při posuzování žádostí postupovala ředitelka školy podle platných Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - směrnice č.2018/1.

Zákonní zástupci přijatých dětí budou kontaktováni vedoucími jednotlivých pracovišť, aby si převzali evidenční list pro dítě v MŠ a další potřebné dokumenty. Evidenční list je potřeba potvrdit ošetřujícím lékařem dítěte. V momentě, kdy budou potvrzené dokumenty do školky vráceny, bude vydáno rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Do té doby je správní řízení pozastaveno.
Mgr. Ivana Posseltová, řed.školy

Děti budou přijaty v tomto pořadí dle registračních čísel:


MŠ SRDÍČKO, PALACKÉHO 144

 Plánované přestupy + nové děti:

50
35 - vystaveno rozhodnutí
19 - vystaveno rozhodnutí
37
45 - vystaveno rozhodnutí
20
 
12 - vystaveno rozhodnutí
24 - vystaveno rozhodnutí
13
16


MŠ POHÁDKA, LUČNÍ 382  

plánovaný přestup z batolecí třídy + nové děti:

7 - vystaveno rozhodnutí
33 - vystaveno rozhodnutí
60 - yvstaveno rozhodnutí
28
21 - vystaveno rozhodnutí
8 - vystaveno rozhodnutí
44 - vystaveno rozhodnutí

34


MŠ KYTIČKA, KALINOVA 121 (internát)                                                                                                          

 plánované přestupy z batolecí třídy + nové děti:

64
53 - vystaveno rozhodnutí
4
54
3
26 - vystaveno rozhodnutí
9 - vystaveno rozhodnutí
15 - vystaveno rozhodnutí
5
23 - vystaveno rozhodnutí
36
38


MŠ KLÍČEK, SVOJSÍKOVA 754                                                                                                                        

plánované přestupy z batolecí třídy + přestupy do speciální třídy + nové děti:

11
14 - vystaveno rozhodnutí
31
46 - vystaveno rozhodnutí
47
52 - vystaveno rozhodnutí
57
58

                  


MŠ JABLÍČKO, G.SVOBODY 355                                    

 plánované přestupy z batolecí třídy + nové děti:  

49
10
48
56
6

65 - vystaveno rozhodnutí


MŠ KOPRETINA, KALINOVA 572 - BATOLECÍ TŘ.                                                                                                          

32
22 - vystaveno rozhodnutí
59
43 - vystaveno rozhodnutí
30
62
27 - vystaveno rozhodnutí
41
17
29 - vystaveno rozhodnutí
1
(2)
63
42 - vystaveno rozhodnutí
18 - vystaveno rozhodnutí
40

61
66 - vystaveno rozhodnutí


 Do doby, než zákonní zástupci předloží požadované dokumenty, se pozastavuje přijímací řízení u všech přihlášek.


Po dohodě s rodiči se ruší žádosti pro tyto děti:

55
25
39
 

Vedení školy


MŠ Klíček ul. Svojsíkova

Sample image

Mgr.Ivana POSSELTOVÁ

Ředitelka školy
777 466 915, 487 726 647
klicek@msklicek.cz
Sample image

Taťána ILAVSKÁ

Statutární zástupce ředitelky, ekonom školy
777 466 914

MŠ Srdíčko ul. Palackého

Sample image

Jitka ŠŤASTNÁ

Vedoucí odlouč.pracoviště
777 466 911, 487 727 475
srdicko@msklicek.cz

MŠ Pohádka ul. Luční

Sample image

Romana Hlaváčková

Vedoucí odlouč.pracoviště
777 466 912, 487 726 502
pohadka@msklicek.cz

MŠ Jablíčko ul. G.Svobody

Sample image

Iva ŠÁKROVÁ

Vedoucí odlouč.pracoviště
774 425 617
jablicko@msklicek.cz

MŠ Kytička ul. Kalinova

Sample image

Iveta LEBRUŠKOVÁ

Vedoucí odlouč.pracoviště
777 466 913
kyticka@msklicek.cz