Součástí předškolního vzdělávání je i rozvoj grafomotoriky dětí - jako příprava na psaní ve škole.
Předpokladem úspěšného osvojení psaní je, aby dítě vytvořilo správný špetkový úchop a aby byla ruka dostatečně uvolněná. 


Ve všech třídách mají učitelé zpracován plán rozvoje grafomotoriky, podle kterého s dětmi pravidelně pracují. Jedná se o systém grafomotorických uvolňovacích cviků - rovné čáry, obloučky, zuby, smyčky..., které mají danou posloupnost.
Děti kreslí tužkou či pastelkami na větší formáty a postupně cviky zmenšují, uvolňují rameno, loket a zápěstí. Kreslíme nejprve v prostoru prstem, ve stoje na svislé ploše, ve stoje na vodorovné ploše a poté v sedě u stolečku.
Kolem pátého roku je potřeba, aby ruka byla vyhraněná a uvolněná, aby dítědokázalo držet tužku správně ve třech prstech a netlačilo na ni.

Jak mohou pomoci rodiče?
Ve chvílích, kdy si dítě doma kreslí, mohou rodiče na děti dohlédnout a úchop zkontrolovat, příp.pomoci dětem nesprávný úchop opravit. Je důležité nezapomínat i na správné sezení u stolu.
Ukázka správného úchopu - viz obrázek.

spravny uchop 

 

Vedení školy


MŠ Klíček ul. Svojsíkova

Sample image

Mgr.Ivana POSSELTOVÁ

Ředitelka školy
777 466 915, 487 726 647
klicek@msklicek.cz
Sample image

Taťána ILAVSKÁ

Statutární zástupce ředitelky, ekonom školy
777 466 914

MŠ Srdíčko ul. Palackého

Sample image

Jitka ŠŤASTNÁ

Vedoucí odlouč.pracoviště
777 466 911, 487 727 475
srdicko@msklicek.cz

MŠ Pohádka ul. Luční

Sample image

Romana Hlaváčková

Vedoucí odlouč.pracoviště
777 466 912, 487 726 502
pohadka@msklicek.cz

MŠ Jablíčko ul. G.Svobody

Sample image

Iva ŠÁKROVÁ

Vedoucí odlouč.pracoviště
774 425 617
jablicko@msklicek.cz

MŠ Kytička ul. Kalinova

Sample image

Iveta LEBRUŠKOVÁ

Vedoucí odlouč.pracoviště
777 466 913
kyticka@msklicek.cz