EUMateřská škola "Klíček" se stala opět úspěšným žadatelem o dotace v několika projektech.

Projekt českoněmecké spolupráce "Společně si hrát a navzájem se učit" byl schválen pro novoborskou školku ve výši 79.452 Euro.

Navazuje na dlouholetou spolupráci a úspěšné projekty MŠ Klíček Nový Bor a Kita Lauschezwerge ve Waltersdorfu. Přeshraniční partnerství je rozšířeno o 4 další spolupracující školky (MŠ Čtyřlístek ve Varnsdorfu a Kita  Kinderland v Grossschönau, MŠ Dolní Podluží a Kita Spreequellspatzen v Neugersdorfu). Projekt potrvá 3 roky (I/2017-XII/2019) a finance budou použity na společná setkávání dětí, výuku cizího jazyka imerzní metodou, zážitkové dny dětí a rodičů, kurzy němčiny pro rodiče a děti, vybavení školy potřebné k výuce apod.
více informací bude postupně v sekci Naše projekty a Přátelství


MSMTDalší projekt "Společně na cestě za vzděláváním" byl podpořen z OP VVV "Podpora škol formou zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ I" ve výši 965.396,-Kč. Finanční prostředky jsou určeny na období XI/2016 - X/2018 pro všechna pracoviště školy, a to především k zajištění vzdělávání pedagogů, na personální výdaje pro chůvu a školního asistenta. V projektu je počítáno i s odborně tematicky zaměřenými setkáními a spoluprací s rodiči dětí.

Vedení školy


MŠ Klíček ul. Svojsíkova

Sample image

Mgr.Ivana POSSELTOVÁ

Ředitelka školy
777 466 915, 487 726 647
klicek@msklicek.cz
Sample image

Taťána ILAVSKÁ

Statutární zástupce ředitelky, ekonom školy
777 466 914
ekonomka@msklicek.cz

MŠ Srdíčko ul. Palackého

Sample image

Mgr. Barbora VACKOVÁ

Vedoucí odlouč.pracoviště
777 466 911, 487 727 475
srdicko@msklicek.cz

MŠ Pohádka ul. Luční

Sample image

Romana HLAVÁČKOVÁ

Vedoucí odlouč.pracoviště
777 466 912, 487 726 502
pohadka@msklicek.cz

MŠ Jablíčko ul. G.Svobody

Sample image

Iva ŠÁKROVÁ

Vedoucí odlouč.pracoviště
774 425 617
jablicko@msklicek.cz

MŠ Kytička ul. Kalinova

Sample image

Iveta LEBRUŠKOVÁ

Vedoucí odlouč.pracoviště
777 466 913
kyticka@msklicek.cz