Vedení školy:

Ředitelka školy Mgr. Ivana POSSELTOVÁ
Statutární zástupce ředitelky, ekonom školy  Taťána ILAVSKÁ
MŠ Klíček, Svojsíkova 754  
Vedoucí školní jídelny Markéta Baierová
Zástupkyně pro pedagogiku na MŠ Klíček, Svojsíkova ul. Bc. Lucie Timová
MŠ Srdíčko, Palackého 144  
Vedoucí odlouč.pracoviště Mgr. Barbora VACKOVÁ
Zástupkyně vedoucí  
Vedoucí školní jídelny Markéta Baierová
MŠ Pohádka, Luční 382  
Vedoucí odlouč.pracoviště Romana HLAVÁČKOVÁ
Zástupce vedoucí Ludmila Loukotová
vedoucí školní jídelny Jana Šonková
MŠ Jablíčko, ul. G.Svobody 355  
Vedoucí odlouč.pracoviště: Iva ŠÁKROVÁ
Zástupkyně vedoucí: Kateřina Vosáhlová
Vedoucí školní výdejny: Jana Šonková
MŠ Kytička, ul. Kalinova 121 a 572  
Vedoucí odlouč.pracoviště: Iveta LEBRUŠKOVÁ
Zástupkyně vedoucí: Bc. Veronika Nevřelová
Vedoucí školní jídelny, vývařovny a výdejny Jana Šonková