Vedení školy:

Ředitelka školy: Mgr.Ivana POSSELTOVÁ
   
Statutární zástupce ředitelky, ekonom školy Taťána ILAVSKÁ
Vedoucí školní jídelny Markéta Baierová
Zástupkyně pro pedagogiku na MŠ Klíček, Svojsíkova ul. Bc. Lucie Timová
MŠ Srdíčko, Palackého ul.  
Vedoucí odlouč.pracoviště Jitka ŠŤASTNÁ
Zástupkyně vedoucí Alexandra Knesplová
Vedoucí školní jídelny Markéta Baierová
MŠ Pohádka, Žižkova ul.  
Vedoucí odlouč.pracoviště Romana HLAVÁČKOVÁ
Zástupce vedoucí Ludmila Loukotová
vedoucí školní jídelny Jana Šonková
MŠ Jablíčko, ul. G.Svobody  
Vedoucí odlouč.pracoviště: Iva ŠÁKROVÁ
Zástupkyně vedoucí: Kateřina Vosáhlová
Vedoucí školní výdejny: Jana Šonková
MŠ Kytička, ul. Kalinova 121 a 572  
Vedoucí odlouč.pracoviště: Iveta LEBRUŠKOVÁ
Zástupkyně vedoucí: Dagmar Bláhová
Vedoucí školní jídelny, vývařovny a výdejny Jana Šonková