MŠ KlíčekKlek Svojskova3 MŠ Klíček pohadka pulz

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 55.jpg

DEN V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

Organizace dne je dána rámcově, podle potřeb, podmínek a okolností ji lze upravovat a měnit. Naší snahou je dostatečně pružný režim dne, který reaguje na individuální potřeby každého dítěte.
Dětem umožňujeme potřebné zázemí, klid, bezpečnost i soukromí. Děti mají možnost účastnit se činnosti dle vlastní volby. Usilujeme tak, abychom děti podněcovali k vlastní aktivitě a experimentování a umožňujeme jim pracovat svým tempem.

Stanoveným režimem je zajištěn pravidelný denní řád, který je flexibilní, umožňuje organizaci během dne přizpůsobit k neplánovaným situacím v mateřské škole. Jako jsou např.: výlety, návštěva divadla, kina, exkurze, lekce plavání apod.

Děti se schází ve svých třídách do 8,00 hod. - pozdější příchody je nutné domluvit s učitelkami ve třídě.
OD 8,00 DO 12,00 PROBÍHÁ POVINNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

  ŘEŽIM DNE
6,00 odemčení budovy
6,00 – 7,00 společné scházení dětí ve třídě Borůvka
7,00 – 8,15 příchod do jednotlivých tříd, program spontánnních i řízených skupinových,
individuálních her a činností dle programu třídy a školy
8,15 – 8,45 ranní cvičení, dechová cvičení, logopedická prevence, relaxace
8,45 – 9,15 dopolední svačinka

9,15 – 9,45
pokračování spontánních, řízených her a aktivit, další realizace pedagog.cílů dle
třídního vzdělávacího programu, v souladu se ŠVP

9,45 – 11,30
pobyt venku – na zahradě, procházky po okolí – vyjma extrémních venkovních
podmínek (3.st. znečištění ovzduší, mráz (-10°C), silný déšť a vítr)
11,30 – 12,15 doba oběda
12,15 – 14,00 hygiena, četba pohádek, spánek, náhradní klidový režim
14,00 – 14,30 probouzení, hygiena, odpolední svačinka
14,30 – 15,45 volné hry a činnosti dle zájmu dětí, v případě pěkného počasí pobyt na šk. zahradě


15,45 – 16,30

přesun všech dětí do třídy Borůvka ( v letních měsících jdou děti na školní zahradu),
odkud se rozcházejí domů
16,30 hod. konec provozní doby, uzamčení budovy

S dětmi využíváme také školkovou tělocvičnu (která se nachází ve 2. patře budovy), kde si děti procvičí zejména svoji hrubou motoriku, koordinaci těla a orientaci v prostoru.
A protože je nás hodně, o tělocvičnu se dělíme následovně:

tř. Borůvka - pondělí
tř. Čtyřlístek - úterý
tř. Jahůdka - středa
tř. Houbička - čtvrtek

V pátek se zde scházejí děti ke společnému zpívání a muzicírování. Sboreček vede paní ředitelka.

Zřizovatel

Město Nový Bor

O nás

Právní forma :
příspěvková organizace od 1.1.2003
IČO: 72 744 049
Identifikátor: 600 074 056

Podporují nás

 

 

Kontaktujte nás

MŠ Klíček

Svojsíkova 754

473 01 Nový Bor
tel.: 487 726 647
777 466 914
e-mail: ms.klicek@clnet.cz