MŠ KlíčekKlek Svojskova3 MŠ Klíček pohadka pulz

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 55.jpg

STRAVNÉ

Zde naleznete informace ohledně stravování pro rok 2018/19.

Stravné činí:

34,- Kč - celodenní strava
25,- Kč - polodenní strava

Stravné se platí trvalým příkazem k 15.dni v měsíci na účet: 6433421/0100
Vždy uvádějte: variabilní symbol - 9
                       zpráva pro příjemce - jméno dítěte

Pro celodenní stravování činí trvalý příkaz - 748,- Kč
Pro polodenní stravování činí trvalý příkaz - 550,- Kč

Rodiče, kteří neplatí trvalým příkazem, obdrží každý měsíc aktuální výši stravného v písemné podobě.

V případě dalších dotazů se můžete obracet na vedoucí školní jídelny - paní Dagmar Rytířovou, kterou najdete v přízemí budovy (hned vedle kuchyně).

Úřední dny: každé pondělí, středa a čtvrtek
Kontakt: 777 466 916


OMLOUVÁNÍ DĚTÍ:

Omluvit dítě ze školky, tím pádem i z oběda můžete buď osobně ve třídě u paní učitelky nebo telefonicky na čísle 487 726 647 nebo 777 466 914.

Nejpozději však téhož dne do rána 8,00 hod. Při pozdějším odhlášení dítěte je vám již započítán oběd na tento den, který si můžete přijít vyzvednout do školní jídelny (týká se prvního dne nepřítomnosti).

ŽIVOTOSPRÁVA DĚTÍ V MŠ

Snažíme se dětem poskytovat plnohodnotnou a vyváženou stravu podle příslušných norem a předpisů, usilujeme o vhodnou skladbu jídelníčku a dodržování technologie přípravy pokrmů, respektujeme potřeby dětí s dietou. V průběhu celého dne je zajištěn dostatečný pitný režim. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby vše alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. Děti se spolupodílejí na přípravě stolování, svačinu si rozebírají z připravených tácků samy, pití mladším dětem roznáší starší kamarádi nebo p.učitelky. Děti předškolního věku si samy nalévají polévku, pro druhé jídlo si všichni chodí k paní kuchařce, kde si sami rozhodnou o velikosti porce. Samostatně si po jídle uklízejí nádobí na předem dohodnuté místo, příbor ukládají do misky s vodou, stírají zbytky jídla do připravené misky, uklízí si vlastní skleničku.

Záměry: Rozšiřovat nabídku vhodných a nových potravin a seznamovat s ní dětí. Naučit je zdravému stolování, které je součástí zdravého životního stylu, podporovat iniciativu, posilovat sebeobslužné dovednosti a návyky.

Pitný režim: Děti mají po celý den k dispozici v každé třídě tekutiny v konvici (vodu, čaj) dle vlastní volby si samy mohou nalévat. Každé dítě má svůj podepsaný hrníček.

 

 

 

 

 

 

 

Zřizovatel

Město Nový Bor

O nás

Právní forma :
příspěvková organizace od 1.1.2003
IČO: 72 744 049
Identifikátor: 600 074 056

Podporují nás

 

 

Kontaktujte nás

MŠ Klíček

Svojsíkova 754

473 01 Nový Bor
tel.: 487 726 647
777 466 914
e-mail: ms.klicek@clnet.cz