MŠ KlíčekJablko G Svobody MŠ Jablíčko 05jablicko pulz

 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg

Květen 2020

Květen

„Měsíc květen ten je prima, to už není vůbec zima“

 • Svátek matek
 • Kdo patří do mé rodiny?, Jaká je moje maminka?
 • Kde pracují moji rodiče? – povolání, řemesla
 • Lidské tělo, zdraví, nemoci
 • Jak jsem přišel(-a) na svět?
 • Nalepování nastříhaných tvarů, skládání papíru

 

 • házení obouruč od hrudníku ve dvojicích (přihrávka)
 • hod na cíl horním obloukem drobnými předměty (míček, drátěnka,….)
 • kotoul vpřed s lehkým předmětem mezi koleny nebo kotníky
 • hrajeme si na míčky – skáčeme jako různé míčky, letíme jako nafukovací balónek, „praskneme“ a opět nás nafouknou
 • cvičení s hudbou, písničky
 • nalepování vytrhaných nebo vystříhaných tvarů (kombinace materiálů)
 • skládání papíru, modelování
 • poznat podle sluchu zvuk některých rytmických nástrojů
 • najít určitý předmět podle materiálu, tvaru a dotknout se ho
 • spojování teček, zvýraznit obrázek ve změti různých čar
 • co je sladké, slané, kyselé, hořké – možnost ochutnávky
 • procvičování výslovnosti a sluchové vnímání C,S,Z (had syčí – sssss, moucha bzučí – bzzzzzz, ….)
 • učit děti pomocí konkrétních předmětů, obrázků, hádanek řešit problém (Veršované hádanky, Co bys dělal, kdyby …?, Co by bylo, kdyby …?)
 • učit děti sluchově vnímat délku samohlásky ve slově, graficky znázornit – dlouhá slabika – vodorovná čárka, krátká slabika – tečka
 • matematické představy – tvoření dvojic – co k sobě patří (šálek-talířek, nůž-vidlička, …)
 • vytváření skupin, která má více x méně počtu prvků 2-6
 • domino, hrací kostky
 • časové pojmy – dnes, včera, zítra, dny v týdnu, roční období – charakterizovat je typickými ději
 • tematická kresba – moje maminka, barevný den, kvetoucí strom
 • modelování – strom, květina,…
 • pomáhání mamince, tatínkovi – utírání, mití nádobí, zametání smetáčkem na lopatku, zatloukání hřebíčků, ….

Zřizovatel

Město Nový Bor

O nás

Právní forma :
příspěvková organizace od 1.1.2003
IČO: 72 744 049
Identifikátor: 600 074 056

Podporují nás

 

 

Kontaktujte nás

MŠ Klíček

Svojsíkova 754

473 01 Nový Bor
tel.: 487 726 647
777 466 914
e-mail: ms.klicek@clnet.cz