Jablko G Svobody
MŠ Jablíčko • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg

Téma týdne: "To jsem já a moje tělo"

    8.3. - 12.3.  

 • Cíl : Rozvoj psychické i fyzické zdatnosti

 • Osvojení si poznatků o těle, jeho zdraví a rozvoj užívání všech smyslů 

 • Umět pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkci – povídání s rodiči nad obrázky

 • Počet slabik – vytleskávání – ru-ka, no-ha, krk, ra-me-no, ko-le-no, zá-da....

 • Co slyšíš na začátku slova Záda -Z, Koleno – K....... 

 • Smyslové vnímání

 • čich – čicháme k různému koření doma, co voní x nevoní /květina x ocet/

 • sluch – maminka za zády něčím vydá zvuk / míchání lžičkou ve skleničce, trhání papíru, cinkání zvonečkem......./

 • hmat – po hmatu se zavázanýma očima poznáváme předměty – lžička, autíčko, hrneček, klíče......

 • chuť – podle chuti poznáváme různé druhy ovoce, zeleniny.....

 • zrak – co vidíš na obrázku, z okna....

 • Výtvarné činnosti 

 • Nakresli postavu :maminku, tatínka nebo sourozence – pořádně si je prohlédni, nezapomeň na krk, oči, uši, nos, vlasy, ruce, prsty, nohy, boty...... 

 • Podívej se do zrcadla a nakresli svojí hlavu – oči, nos, uši, vlasy,oči, ústa

 • Vybarvi si postavu kluka nebo holčičky, potom rozstříhej podle čáry a znovu zkus správně sestavit a nalepit

 • Můžete si zahrát doma : Co jsem ti namalovala na záda?

 • Procvičení jemné motoriky ruky

 • Máte-li doma hodně náplastí....můžeš si vybarvit medvídka, co jej bolí, mu můžeš zalepit....tlapku, čumáček....

 • Zkus mamince obvázat obinadlem nohu

 • Pojmenovat prsty na ruce, pohádka : Paleček a jeho kamarádi

 • PALEČEK A JEHO KAMARÁDI

 • „Mámo, usmaž kobližky!“
  „Až mi dojdeš pro šišky,
  nemám už čím topit, synku,
  dělej něco pro maminku!“
  V lese bum, bum, bum,
  šiška jako dům,
  za ní druhá, po ní třetí
  z vysokého smrku letí.
  Paleček je dávno v lese,
  sám však šišku neunese.
  Jde okolo školáček
  jménem Ukazováček.
  Okoukne ji, pak se sehne, ale šiškou ani nehne.
  Zavoláme prostředníčka:
  „Prostředníčku, pomoz nám!“
  Chlapečkovi zrudla líčka:
  „Nadarmo se namáhám!“
  Zavoláme Prsteníčka:
  „Prsteníčku, tak co ty?“
  Chlapečkovi zrudla líčka:
  „Šiška dělá drahoty.“
  Zavoláme na Malíčka:
  „Pojď, Malíčku, pomoz nám!“
  Malíček je chytrá hlava,
  kamarádům rady dává:
  „Ty jdi sem a ty jdi tam,
  čekejte, až zavolám!“
  Tak teď! Hej rup! Už ji nesem...“
  Vracejí se domů lesem,
  máma jim dá za šišku
  cukrovanou kobližku.

 • Autor: František Hrubín 

 • Matematické představy 

 • porovnávání předmětů / prstíků / větší x menší

 • porovnejte si ruku s maminkou, tatínkem, sourozenci – kdo má největší x nejmenší

 • Jazykové činnosti 

 • Cíl . Soustavné rozvíjení jazykových dovedností – vnímání, naslouchání, porozumění 

 • převyprávět příběh

 • otázkami se dětí ptejte na pohádku.....Co chtěla maminka usmažit?, Kam šel Paleček? Co nemohl unést?.....

 

Nauč maminku, tatínka básničku:

"Všechny moje prsty schovaly se v hrsti,

spočítám je hned, jedna,dva, tři, čtyři, pět."

 

Zazpívejte si písničku:

"Každá ručka má prstíčky, sevřeme ji do pěstičky,

bum, bum na vrátka, to je krátká pohádka.

Ručičky si spolu hrají, mnoho práce nadělají, 

bum, bum na vrátka, to je krátká pohádka."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zřizovatel

O nás

Právní forma :
příspěvková organizace od 1.1.2003
IČO: 72 744 049
Identifikátor: 600 074 056

Kontaktujte nás

MŠ Klíček

Svojsíkova 754

473 01 Nový Bor
tel.: 487 726 647
777 466 914
e-mail: reditelka@msklicek.cz