MŠ KlíčekKytika Kalinova3 MŠ Kytička pohadka pulz

 • cimg7561.jpg
 • cimg7567.jpg
 • cimg7573.jpg
 • cimg7583.jpg
 • dsc01937.jpg
 • dsc01941.jpg
 • dsc01943.jpg
 • dsc01996.jpg
 • dsc01997.jpg

Informace k zahájení docházky dětí do MŠ od 1.9.2020

Po otevření mateřských škol platí podmínky zveřejněné v pokynu ředitelky MŠ k 1.září 2020– viz níže.

 

1. Děti, jejich zákonní zástupci, ani zaměstanci školy nemají povinnost v mateřské škole nosit roušky.
Pokud dojde ke změně, budou všichni včas informováni.

2. Do MŠ bude přijato jen dítě zcela zdravé! To znamená bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění – rýma, kašel, průjem, zvýšená tělesná teplota nebo horečka. Totéž se týká i dalších infekcí - zánět spojivek, vši...
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do mateřské školy vstoupit. Tím je myšleno jak dítě, tak doprovázející osoba.
Pokud učitelka zjistí u dítěte příznaky onemocnění, má kompetence dítě nepřijmout, případně požadovat po rodičích potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé, nebo že se jedná o projevy alergie apod.

3. Je zakázáno nosit z domova do školky hračky.
Děti, pokud je to nezbytně nutné, si mohou přinést na začátku školního roku do MŠ pouze jednoho "mazlíčka" na spaní, kterého si v MŠ ponechají.

4. Vstup do prostor MŠ

 • Do mateřské školy vstupuje dítě v doprovodu POUZE 1 DOSPĚLÉ OSOBY. To samé platí i při odchodu dětí z MŠ.
 • Při vstupu do budovy je k dispozici dezinfekce na ruce.
 • Po vstupu do třídy si děti důkladně (20 až 30 sekund) umyjí ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • Rodiče NEVSTUPUJÍ do prostor třídy, děti předají učitelce u dveří.
 • Ranní filtr probíhá „pohledem“, případně pohovorem s rodiči. Pokud bude dítě jevit známky infekce dýchacích cest, nebude do kolektivu vpuštěno.

5. Pobyt ve třídě

 • Třídy budou často větrány (minimálně 1x/hodinu po dobu alespoň 5 minut).
 • Vzdělávání bude organizováno tak, aby byly děti co nejvíce venku.
 • Pokud se v průběhu dne u dítěte projeví podezření na infekční onemocnění, škola bude okamžitě kontaktovat zákonné zástupce. Pokud dítě vykazuje některý z příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti do doby, než si ho vyzvednou zákonní zástupci.
 • Stravování dětí bude probíhat za zvýšených hygienických podmínek. Děti již nebudou spolupracovat při stolování, nesmí si samy připravovat nádobí (tácky, příbory…), ani nesmí manipulovat s jídlem a pitím (mazání pomazánek, nalévání čaje…). Veškeré nádobí a jídlo bude připraveno personálem školy.

6. Konkrétní podmínky budou zapracovány do školního a provozního řádu MŠ. Zákonní zástupci budou se školním řádem seznámeni na zahajovacích schůzkách.

Mgr. Ivana Posseltová, ředitelka školy

Zřizovatel

Město Nový Bor

O nás

Právní forma :
příspěvková organizace od 1.1.2003
IČO: 72 744 049
Identifikátor: 600 074 056

Podporují nás

 

 

Kontaktujte nás

MŠ Klíček

Svojsíkova 754

473 01 Nový Bor
tel.: 487 726 647
777 466 914
e-mail: ms.klicek@clnet.cz