MŠ KlíčekKytika Kalinova3 MŠ Kytička pohadka pulz

  • cimg7561.jpg
  • cimg7567.jpg
  • cimg7573.jpg
  • cimg7583.jpg
  • dsc01937.jpg
  • dsc01941.jpg
  • dsc01943.jpg
  • dsc01996.jpg
  • dsc01997.jpg

Kam směřujeme

Motto:

"Žij vyrovnaně - trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj."          / Robert Fulghum/

CÍL:

1/ Mateřská škola chce nabízet své aktivity především v oblasti hudebně dramatické tvorby. Děti mají možnost nacvičovat hudební pohádky a s nimi se účastnit regionálních přehlídek a soutěží mateřských škol.

2/ Rozvoj sportovních a hudebně pohybových aktivit bude umožňovat sportoviště v areálu školy. Dostatek všestranného pohybu pomůže dětem s poruchami řeči k rozvoji motorických dovedností.

3/Škola jako společensko - kulturní centrum bude v budoucnu aktivně spolupracovat s Rodinou v centru, pořádat společné kulturní a sportovní akce pro děti a rodiče nejen z mateřských škol.

Specifické cíle:

1/ oblast hudebně dramatické tvorby

   - Hudebně dramatické zpracování pohádek.

   - Prevence a reedukace řečových vad.

   - Pořádání pěveckých soutěží pro děti novoborských školek.

2/ oblast sportovních a výtvarných aktivit

   - Seznamování s různými druhy sportu na přilehlém sportovním areálu (atletika, míčové hry, .....)

   - Organizace výstavy výtvarných prací mateřských škol v městském divadle - každý lichý rok.

   - Zajišťování sportovních soutěží pro mateřinky (halové závody, olympiáda, atletický pětiboj...)

3/ společensko - kulturní centrum

   - Společné aktivity s Rodinou v centru (společné hry, cvičení i kulturní akce)

   - Zábavné pořady pro děti a dospěláky v zahradním divadle (pohádky, kouzelnická představení, školní přehlídky apod.)

   - Společenské akce školy

Prostředky k naplňování vzdělávacích cílů:

   -   Individuální i skupinová práce

   -   Dostatek prostoru a příležitostí pro sportování

   -   Spec. odborná péče - spec. pedagog, logopedický asistent

   -   Kultura řečových dovedností

   -   Rozvoj hudebního cítění

   -   Rozvoj kreativity, fantazie

Zřizovatel

Město Nový Bor

O nás

Právní forma :
příspěvková organizace od 1.1.2003
IČO: 72 744 049
Identifikátor: 600 074 056

Podporují nás

 

 

Kontaktujte nás

MŠ Klíček

Svojsíkova 754

473 01 Nový Bor
tel.: 487 726 647
777 466 914
e-mail: ms.klicek@clnet.cz