EUSNCZ2020
Projekt "SPOLEČNĚ SI HRÁT A NAVZÁJEM SE UČIT" reg.č. 100282324

 • 1-2.jpg
 • 1-3.jpg
 • 1-8.jpg
 • 1-12.jpg
 • 1-13.jpg
 • 1-14.jpg
 • 1-27.jpg
 • 1-32.jpg
 • 3.jpg
 • 32.jpg
 • 89.JPG
 • 53509492_426938254732106_1584702701541785600_n.jpg

Nový Bor - Kneipovo kulinářství na zahradě/ Waltersdorf - Kneippsche Kulinark im Garten

V Červnu bylo naplánované poslední setkání s německými kamarády z Waltersdorfu v tomto školním roce. Kvůli nečekaným problémům s dopravou jsme se ale bohužel do Německa nedostali. Paní učitelky z Německa ale byly tak hodné, že nám vše, co pro nás měly připravené, přivezly, abychom si to mohli s dětmi užít. O návštěvu Německa ale nepřijdeme, setkání si užijeme v Září.

Kamarádi s Německa pro nás vyrobili Kneipovu kuchařku, ve které jsme našli recept na bylinkovou pomazánku. Pomazánku jsme si s dětmi společně udělali a zbaštili jsme ji ke svačince. Byla výborná. Dále byly v kuchařce obrázky použitých surovin a obrázek bylinkového skřítka, který si děti vybarvily.

Nakonec nám paní učitelky přivezly i vyklíčené bylinky, které jsme si zasadili u nás na bylinkové zahrádce. Moc nás mrzí, že jsme si aktivity neprožili společně, ale i přesto jsme si to všichni velice užili. A my se budeme těšit na další setkání v příštím školním roce.

Pokračovat ve čtení

Liberec - Výlet do ZOO/ Liberec - Exkursion in den ZOO

V úterý 11. 6. se všechny třídy z naší školky vydaly společně s našimi německými kamarády na výlet do ZOO v Liberci. Maminky nám do batůžků zabalily svačinky, ke školce pro nás přijely autobusy a společně jsme vyrazili na cestu.

V ZOO byla spousta dětí z jiných škol a školek, ale my jsme se i přesto všichni poznali. Každá třída měla totiž jinou barvu čepiček, tudíž jsme se nemohli pomíchat, ani se nikam zatoulat. Po příjezdu do ZOO jsme si snědli svačinky a u toho jsme pozorovali výběh zeber. Po svačince jsme se vydali prozkoumat celou zoologickou zahradu.

Viděli jsme zde spoustu zvířátek, děti však nejvíc zaujali sloni, zebry, žirafy, bílí tygři, tučňáci, opice a lachtani. Měli jsme štěstí, že jsme stihli krmení lachtanů, které se dětem velmi líbilo. Když jsme si prošli celou zahradu a podívali se na všechna zvířátka, zašli jsme si do blízké restaurace na oběd.

Pokračovat ve čtení

Nový Bor - Zakládáme herbář/ Nový Bor - Anlegen des Herbariums

Jelikož je květen, měsíc, kdy všechno krásně kvete, využili jsme toho a společně s kamarády z Waltersdorfu jsme si založili herbáře.

Po příjezdu kamarádů z Německa jsme se společně přivítali a nasvačili. Po svačince jsme kamarádům ukázali rostliny, které jsme pro ně celý týden na loukách sbírali a lisovali. Společně jsme si květiny pojmenovali česky i německy.

Děti si pak vybarvily obrázek heřmánkové víly, který si nalepily na desky svého herbáře. Kolem víly si pak nalepily barevné kytičky z papíru. Do herbáře jsme si společně založili sedmikrásku, jetel luční, kakost malý a rozrazil rezekvítek.

Po založení herbáře jsme se společně podívali na pohádku „Krtek a medicína“ a ochutnali jsme výborný heřmánkový čaj, který má léčebné účinky.

Němečtí kamarádi si herbář odvezli do své školky, kde budou stejně jako my pokračovat v zakládání různých květin.

Pokračovat ve čtení

Jablonné v Podještědí - Výlet do Mokřad/ Jablonné v Podještědí - Ausflug in den Sumpf

20. května za námi opět přijeli kamarádi z německého Waltersdorfu. Vyzvedli nás autobusem u naší školky a společně jsme se vydali do Mokřad v Jablonném v Podještědí.

Při příjezdu na místo nás přivítala skupinka pracovníků mokřad, která nás celým areálem provázela. Děti se přezuly do holin, protože v mokřadech je mokro a všude okolo jsou bažiny a vydali jsme se na cestu. Cestou jsme zdolávali různé překážky a dozvěděli jsme se spoustu informací o životě v mokřadech. Pozorovali jsme vodní ptactvo, které v mokřadech žije, a poslouchali jsme zvuky ostatních živočichů, kteří se zde vyskytují.

Cesta nás zavedla ke zdejší tůňce s pláží, kde byly připravené různé nástroje. Děti pomocí síťky lovily vodní živočichy, které přemístily do bílé nádoby, ve které je pozorovali. Děti měly možnost živočichy pozorovat i pod lupou. Zaměstnanci mokřad nám všechny vylovené druhy pojmenovali.

Přesto, že nám počasí příliš nepřálo, výlet jsme si všichni moc užili.

Pokračovat ve čtení

Lindava - Sportovní den/ Lindava statt - Sporttag

V Květnu se uskutečnil společný sportovní den českých i německých dětí ve Sklářské krčmě Ajeto v Lindavě. Počasí nám příliš nepřálo, proto jsme museli sportovní aktivity přesunout do budovy krčmy.

Vnitřní prostory jsou velmi hezké a útulné. Pro děti jsme připravili spoustu různých aktivit. Na terase krčmy byla připravená sportovní překážková dráha, kterou musely splnit všechny děti. Po splnění překážkové dráhy dostaly malou odměnu ve formě bublifuku a sportovní medaile.

Mimo sportovní aktivity tu ale byly i aktivity sklářské. Děti si zde mohly samy vyfouknout vázičku, vypískovat obrázky na skleničku a navlékat korálky pro sebe či maminku. U stolečků pak byly připravené společně aktivity pro děti a rodiče, které byly velice zajímavé.

Celý sportovní den se velice povedl a celý jsme si ho společně užili.

Pokračovat ve čtení

Waltersdorf - Vodní hrátky/ Waltersdorf - Wasserspiele

V Dubnu jsme vyrazili za našimi německými kamarády do Waltersdorfu. Naše setkání tentokrát bylo zaměřené na téma vodní hrátky.

Po příjezdu na nás čekala výborná zdravá svačinka, kterou pro nás připravily německé paní kuchařky. Svačina byla plná ovoce, zeleniny a sendvičů.  Po vydatné svačince jsme se vydali na procházku k nedalekému potůčku, kde si děti mohly pohrát.

Jelikož jsme na minulém setkání německým kamarádům ukazovali, jak se u nás slaví Velikonoce, chtěli nám tentokrát i oni ukázat, jak se Velikonoce slaví v Německu. Paní učitelky poschovávaly kolem potůčku velikonoční vajíčka, která pak děti hledaly. Hledání vajíček děti moc bavilo, protože to pro ně byl zcela nový zvyk, který v Čechách nemáme.

Když jsme našli všechna vajíčka, přesunuli jsme se na břeh potůčku, kde nás čekalo veliké překvapení. Paní učitelka z Německa, pro nás vyrobila českou a německou lodičku s vlajkou. Lodičky jsme si pustili a pozorovali jsme, jak plují po potůčku.

Celé setkání proběhlo ve veselé a příjemné atmosféře, těšíme se na další setkání.

Pokračovat ve čtení

Nový Bor - Velikonoční tvoření/ Nový Bor - Osternbasteln

 

Přestože budeme Velikonoce slavit až v Dubnu, my jsme německým dětem přiblížili tradice jarních svátků již v polovině Března. Kamarádům jsme vysvětlili, jak se u nás svátky slaví. Řekli jsme jim velikonoční koledu Hody, hody a ukázali pomlázku, se kterou kluci holčičky rovnou vyšupali.

Abychom udrželi téma Velikonoc, přichystali jsme i tradiční velikonoční svačinku v podobě mazanců, beránků a ovocných vajíček. Po této dobré a vydatné svačince na děti čekala výtvarná dílnička a překážková dráha. Ve výtvarné dílničce si děti zdobily papírová vajíčka technikou papírové koláže a zajíčkova překážková dráha se skládala ze zaječího slalomu, prohazování zajíčkem, nošení vajíček na lžíci a sbírání žížalek pomocí kolíčků.

Děti obě činnosti zaujaly a plnily je s nadšením. I když jsme pro děti měli připravený bohatý program, stihli jsme si všichni společně pohrát. Na rozloučenou nám děti z Německa předaly jimi vyrobený dáreček v podobě velikonočních slepiček. Takto bylo zakončeno naše společné setkání, které proběhlo v přátelské atmosféře. Těšíme se, až se v Dubnu vydáme za kamarády do Německa my.

Pokračovat ve čtení

Waltersdorf - Karneval

Únor je měsíc Masopustu, a proto i celý minulý týden probíhal u nás ve školce v tomto duchu. Tento týden jsme však vyrazili na karneval ke kamarádům do Waltersdorfu.

Po příjezdu do německé školky jsme se převlékli do karnevalových masek a v jídelně už na nás čekala bohatá a vydatná snídaně.

Když jsme se všichni najedli, odvedli nás němečtí kamarádi a paní učitelky do tělocvičny, která byla karnevalově vyzdobená.

V tělocvičně byly pro děti připravené pohybové hry jako např. Ovečky, ovečky; Voda, oheň, písek a tanec. Když jsme se vydováděli, odebrali jsme se do třídy, kde byly pro děti nachystané omalovánky. Protože jsme se dobře bavili, čas utíkal velmi rychle.

Při loučení na nás čekala milá překvapení v podobě výborných a voňavých koblížků a vyrobených škrabošek. Cesta domů nám utíkala rychle, protože jsme si povídali o zážitcích z karnevalu. Těšíme se na další setkání.

 

Pokračovat ve čtení

Nový Bor - Společné hry na sněhu/ Nový Bor - Gemeinsame Spiele im Schnee

Hned první týden v lednu nás přijeli navštívit kamarádi z Waltersdorfu. Ráno jsme se pustili s dětmi do příprav zdravé svačinky.  Děti loupaly, krájely a zdobily sněhuláky z ovoce a ze zeleniny. A netrpělivě jsme čekali na příjezd dětí a jejich učitelek. 

Po svačince jsme se přivítali zpěvem písní jak v češtině, tak i v němčině a popřáli jsme si do nového roku. Téma našeho setkání byly zimní radovánky se sněhem, ale jelikož nám počasí moc nepřálo, měli jsme připravený náhradní plán. Děti jsme rozdělili do skupin a mohlo se začít.

Na koberci byla pro jednu skupinku připravená překážková dráha – hod na cíl, přitahování na lavičce, prolézání tunelem a slalom mezi kužely. Mezitím druhá skupinka dětí byla u stolečků, kde si procvičovaly jemnou motoriku v podobě mačkání papírových koulí. Z nich potom každý vytvořil sněhuláka na kartonu, kterého si odvezl domů.  Po vystřídání všech činností zbyla chvíle na společné hraní.

Čas rychle utíká a tak jsme se s kamarády začali loučit. Příští měsíc pojedeme za dětmi a čeká nás karnevalové veselí.

Pokračovat ve čtení

Waltersdorf - Pečení cukroví / Waltersdorf - Plätzchen backen

Pro děti začíná nejkouzelnější měsíc v roce. S tím jsou spojené tradice české a i německé, které se od sebe ale navzájem odlišují. Děti se tak seznamují s vánočními zvyky svých německých kamarádů.

Hned v pondělí nám paní kuchařky v naší školce zadělaly těsto na vánočky. Děti se s chutí pustily do pletení vánoček a moc jim to šlo. Proto jsme zvládli uplést 37 menších vánoček. Paní kuchařky nám pomohly s pomašlováním, posypáním mandlemi a upečením. Vůně se linula po celé školce.

Hurá!! Jedeme do Waltersdorfu a tentokrát nejedeme s prázdnou. Při vstupu do školky na nás dýchla atmosféra Vánoc. Po chodbách byly rozvěšené mikulášské punčochy, vánoční stromečky, svícínky a vše bylo v přírodním duchu. A v této vánoční atmosféře následovala i naše společná snídaně v podobě vánočních stromků nejen z ovoce, ale i ze zeleniny.

Při svačině jsme se navnadili poslechem vánočních koled. Poté jsme si zazpívali českou koledu Půjdem spolu do Betléma a kamarádi nám zazpívali jejich německou píseň Kling Glöcchen. Poté jsme se rozdělili do dvou skupinek. Jedna skupina si zdobila papírové sáčky vánočními motivy a druhá skupinka měla připravená těsta a vykrajovátka na společné pečení cukroví. Těsto dětem připravila jedna hodná maminka. Děti se postupně v činnostech vystřídaly a vše je velmi bavilo.

Mezitím paní kuchařky upekly cukroví a děti si je vložily do svých vyrobených pytlíčků. Protože se v tomto roce vidíme naposledy, popřáli jsme si hezké Vánoce a děti předaly jednotlivě svým německým kamarádům naše vlastnoručně upletené vánočky.

Celé setkání mělo příjemnou a kouzelnou atmosféru.

Pokračovat ve čtení

Zřizovatel

Město Nový Bor

O nás

Právní forma :
příspěvková organizace od 1.1.2003
IČO: 72 744 049
Identifikátor: 600 074 056

Podporují nás

 

 

Kontaktujte nás

MŠ Klíček

Svojsíkova 754

473 01 Nový Bor
tel.: 487 726 647
777 466 914
e-mail: ms.klicek@clnet.cz