EUeuroregNisaMŠ Klíček navázala  v roce 2006 na úspěšnou spolupráci s německou školkou ve Waltersdorfu novým projektem "PUTOVÁNÍ S LUŽICKÝM SKŘÍTKEM OD LUŽE AŽ PO KLÍČ – prostorem, který nás spojuje".
Projekt byl podpořen z Fondu malých projektů INTERREG IIIA (ČR-Sasko) Euroregionu Nisa v celkové výši 142 500 Kč.

Z této částky byla hrazena celoroční doprava českých dětí do Německa, doprovodné kulturně – poznávací aktivity v Česku, jazykové vzdělávání pedagogů, ale i tvorba metodických materiálů pro vzdělávání dětí, prezentace celého projektu včetně pořízení videokamery.
Za období 11/2006 – 6/2007 bylo uskutečněno 10 setkání dětí a 4 celodenní výlety, celoroční kurz němčiny absolvovalo 12 novoborských učitelek.

Dejme křídla fa...
Dejme křídla fa...
Dejme křídla fa...
Dejme křídla fa...
Dejme křídla fa...

17.ledna 2007 se na nás přijela podívat Česká televize. V pořadu Eurofondue jsme se podělili s televizními posluchači o úspěchy v získávání evropských dotací. Vysílání proběhlo na ČT 2 2.února a na ČT 1 5.února 2007.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10121278785-eurofondue/207562235900001/ (od 2min:48 sec)


Další články