ZielEUEFRE tsch gr rgb 72dpi  
 Z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko "Cíl 3" jsme získali dotaci na projekt "VANDRUJEME KRAJEM - SPOLU SI I HRAJEM" ve výši necelých 15 milionů korun. Celá dotace se opírala o dlouholetou spolupráci MŠ "Klíček" Nový Bor (pracoviště Svojsíkova ul.) a Kindertagesstätte "Lauschezwerge" ve Waltersdorfu. Dotace byla přidělena pod reg.číslem 100096167 na období červen 2012 - prosinec 2014, a poté prodloužena do dubna 2015.

Projektoví partneři:

 • Město Nový Bor – vedoucí partner
 • Mateřská škola „Klíček“ Nový Bor
 • Obec Groβschönau
 • Mateřská škola „Lužičtí skřítkové“ ve Waltersdorfu

Hlavní cíl projektu: navázání trvalého přátelství českých a saských dětí, rodičů a pedagogů

 

Dílčí cíle:

 • Rekonstrukcemi obou škol byly vytvořeny podmínky pro plánované aktivity a dlouhodobou spolupráci
  - v MŠ Klíček se nástavbou 3.nadzemního podlaží vytvořilo zázemí pro dvojjazyčnou třídu a nové prostory pro setkávání dětí, rodičů a pedagogů
  - v Kita Lauschezwerge se úpravou půdních prostor získalo zázemí pro vzdělávání dětí a plánovaná setkávání dětí, pedagogů a rodičů

 • Ve výchově a vzdělávání projekt pomohl:

  -          Navázat a pokračovat v další spolupráci mezi dětmi, rodiči a pedagogy obou škol

  -          Vytvořit u dětí povědomí o příhraniční oblasti, odlišnosti kultury, tradic a jazyka jiného národa

  -          Posílit budoucí dobré přeshraniční vztahy mezi českým a německým národem

  -          Získat pozitivní vnímání a vztah k jazykovým dovednostem a překonávání jazykových barier

AKTIVITY PROJEKTU:

 • Společný pedagog – střídavě po týdnu pracovala učitelka v české nebo německé školce, kde mluvila pouze jazykem sousedů. Děti se tak přirozenou cestou – tzv. imerzní metodou – seznamovaly s cizím jazykem, naučily se rozumět pokynům a dle svých schopností komunikovaly.
 • Setkávání dětí – 1-2x měsíčně se děti setkávaly na workshopech, kde si formou her procvičovaly daná témata, společně si hrály a tvořily. Program setkání připravovala hostitelská škola. Děti se setkaly celkem na 15 workshopech.

 • Výlety dětí – měly za cíl nejen poznání krásy, kultury a tradice společného regionu, ale i skrze prožitky navodit u dětí pozitivní vztah k učení. Uspořádáno bylo 18 společných výletů an zajímavá místa v obou zemích. 

 • Třídenní setkání – bylo odměnou za celoroční práci. Děti zde prožily mnoho dobrodružství, prohloubily si komunikaci a přátelství. Setkání proběhla v Bertsdorfu, ve Sloupu v Čechách a Eurohofu Heinewalde.
 • Setkání rodičů a pedagogů – rodiče měli možnost na začátku každého školního roku poznat prostředí partnerské školy, seznámit se s pedagogy a vzděláváním u „sousedů“ a plánem činností.
 • Společné zážitkové dny rodičů a dětí – bohatý program pro rodiče a děti z obou zemí, kde se mohly rodiny vzájemně poznat a prožít společně zajímavý den. Připravili jsme "Putování za pohádkou" ve Sloupu v Čechách, "Cestu za loupežnickým pokladem" ve Waltersdorfu a celodenní "Vánoční tvoření" v Novém Boru. 
 • Jazykový kurz pro pedagogy - pro zlepšení komunikace byly na obou školách pořádány jazykové kurzy s výukou jazyka „sousedů“

 • Víkendové setkání pedagogů – zde měly učitelky možnost poznat systém vzdělávání v sousední zemi, hodnotit a plánovat spolupráci, ale zbýval čas i na poznání krás okolní přírody. Proběhla 3 víkendová setkání v Jetřichovicích, Hörnitz a Harrachově.

Tyto aktivity jen na české straně byly zafinancovány přibližně 1,5 milionem korun.

O nás

Právní forma :
příspěvková organizace od 1.1.2003
IČO: 72 744 049
Identifikátor: 600 074 056

Podporují nás

FMP ERN

 

Kontaktujte nás

MŠ Klíček

Svojsíkova 754

473 01 Nový Bor
tel.: 777 466 915
777 466 914
e-mail: reditelka@msklicek.cz

Zřizovatel