Kytička Kalinova3

MŠ Kytička

Pozor! Změna! – WorkSpace Europe CZ 

Vážení rodiče,
od 12.dubna budou mateřské školky znovu OTEVŘENY, avšak pouze pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání a pro děti ze speciální třídy.
Před zahájením provozu vás budeme informovat o podmínkách a testování dětí.

Pro děti, které jsou mladší a jejichž zákonní zástupci jsou:
a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, ŠD, školním klubu, v oborech vzdělávání Praktické školy,
c) pedagog.pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociál.službách
h) zaměstnanci Úřadu práce ČR
i) zaměstnanci ČSSZ a OSSZ
j) zaměstnanci Finanční správy ČR,
bude otevřena třída MŠ Kopretina, Kalinova 572. Provoz této třídy je od 6,15 do 16,15 hodin. Je nutné se přihlásit předem na tel.777 466 915 (řed.školy) nebo 777 466 913 (vedoucí MŠ Kopretina).

Je nám velmi líto, že se neuvidíme se všemi dětmi, ale snad se situace zlepší co nejdříve.

Těšíme se na vás :-).

Za kolektiv MŠ Mgr.I.Posseltová, ředitelka školy

O nás

Právní forma :
příspěvková organizace od 1.1.2003
IČO: 72 744 049
Identifikátor: 600 074 056

Podporují nás

FMP ERN

 

Kontaktujte nás

MŠ Klíček

Svojsíkova 754

473 01 Nový Bor
tel.: 777 466 915
777 466 914
e-mail: reditelka@msklicek.cz

Zřizovatel