Provoz MŠ je od 6.15 hod. do 16.15 hod..

Děti přicházejí do 8.00 hod., pozdější příchody je potřeba domluvit s učitelkou ve třídě. 

Omlouvání dětí do 8.00 hod. - tel.: 722 973 270 (popř.SMS). Nebude-li dítě omluveno, započítává se mu oběd.

 

Platby školného a stravného viz. "Směrnice o školném" a "Směrnice o stravném" na hlavní stránce ve složce "Dokumenty".