20.3.2020 - 10,30 hod.
Oznamuji všem rodičům, že po dohodě se zřizovatelem bude UZAVŘENÍ PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL NADÁLE POKRAČOVAT DO ODVOLÁNÍ.

Žádost o ošetřovné je po konzultaci s OSSZ v České Lípě datumově změněna - od 17.3. do odvolání. Prosím ty z vás, kteří již žádost o ošetřovné (17.3.-23.3) máte, abyste ji vyměnili za novou - ke stažení ZDE. Se žádostí již nemusíte k lékaři, pouze ji vyplníte a odevzdáte svému zaměstnavateli.
Rodiče, kteří jsou OSVČ, vyplní žádost - interaktivní formulář na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu + přiloží doklad o uzavření MŠ - možno použít vrchní díl žádosti o ošetřovné pro zaměstnance (viz výše), kde je elektronický podpis ředitelky školy.

V případě jakýchkoli dotazů volejte na číslo 777 466 915.
Pokud oba rodiče pracují v IZS a potřebují zajistit péči o své děti, nechť kontaktují den předem ZŠ U Lesa, která tuto službu zajišťuje - tel.na p.ředitelku Kolčovou 731 657 875.
Přeji všem pevné zdraví a doufám, že brzy na viděnou.

Mgr. Ivana Posseltová, ředitelka školy


16.3.2020 - 11,40 hod.
Na základě rozhodnutí vlády ČR o omezeném pohybu osob a doporučení MŠMT zvážit přerušení provozu mateřských škol rozhodla ředitelka MŠ "Klíček" Nový Bor ve spolupráci se zřizovatelem UZAVŘÍT PROVOZ NA VŠECH PRACOVIŠTÍCH MATEŘSKÉ ŠKOLY.
Školy budou prozatím uzavřeny od úterý 17.3. do 24.3. 6,00 hodin.
Žádost o ošetřovné bude ke stažení nebo stránkách MŠ v sekci Dokumenty, případně v tištěné formě na MŠ Klíček, Svojsíkova ul., 17.-18.3.od 8,00 do 12,00 hodin. Se žádostí již nemusíte k lékaři, pouze ji vyplníte a odevzdáte svému zaměstnavateli.
Pokud oba rodiče pracují v IZS a potřebují zajistit péči o své děti, nechť kontaktují ředitelku MŠ - tel.777 466 915.
Volejte i v případě jakýchkoli dotazů či nejasností.
Přeji všem hodně zdraví a síly a užijte si tento čas se svými dětmi :-).
Náměty k aktivitám s dětmi vám nabídneme i na našich stránkách.

Těšíme se brzy na viděnou.

Mgr. Ivana Posseltová, ředitelka školy

15.3. - 18,45 hod.

Doplňující informace
Všechny děti, které dnes pomocí SMS rodiče odhlásili, budou automaticky odhlášeny i ze školního stravování, nemusíte zítra znovu telefonovat.
Uvažuji i o úpravě školného v prázdninovém režimu, tj. 20,-Kč/den za březen a duben.
Vše vyřešíme, až tato nepříjemná situace odezní.
Stále čekáme na další rozhodnutí vlády.

Přeji všem hodně sil.
I.Posseltová


15.3. 16,00 hod.
OPATŘENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY OD 16.3.2020

Vážení rodiče, po důkladném zvážení všech rizik vyhlašuji od 16.3. tato opatření (pokud vláda nerozhodne jinak):

1. V provozu zůstanou pouze 2 mateřské školy - MŠ Srdíčko a MŠ Kytička.
Děti z MŠ Klíček přejdou na Srdíčko (Palackého 144), děti z MŠ Pohádka a Jablíčko přejdou na Kytičku (Kalinova 121).

2. Rodiče si budou moci ráno na Klíčku, Jablíčku i Pohádce vzít přezůvky a náhradní věci pro své děti. Jinak zde bude probíhat důkladná dezinfekce.

3. Provoz MŠ Srdíčko a Kytička bude omezen od 6,15 hodin do 16,00 hodin.

4. Do MŠ mohou nastoupit pouze děti rodičů, kteří pracují a nebyli posledních 14 dní v žádné rizikové oblasti.

5. Všichni, včetně zaměstnanců, podepíší čestné prohlášení o tom, že nebyli posledních 14 dní v žádné rizikové oblasti a nejsou si vědomi, že by byli ve styku s osobami, které se z rizikových oblastí vrátili nebo jsou v povinné karanténě.

6. Po vstupu do budovy budou děti podrobeny důkladnému rannímu zdravotnímu filtru. Pokud budou jevit jakékoli známky infekčního onemocnění, nebudou do MŠ přijaty.

7. Do odvolání je do budov školy zakázán vstup všem cizím osobám.

Tímto opatřením chráníme nejen vaše děti, ale i všechny ty, kteří se o ně starají.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Ivana Posseltová


13.3.2020 - 13,45 hod.
Informace odboru školství Krajského úřadu Libereckého kraje

- Apelujeme na rodiče, aby se předškolního vzdělávání v době, kdy je vyhlášen nouzový stav, účastnily pouze děti, jejichž rodiče jsou zaměstnaní a nemají možnost zajistit jiný způsob péče o děti.

- Děti, které jsou v karanténě z důvodu předchozího pobytu v rizikových oblastech se nesmí účastnit předškolního vzdělávání. V případě pochybnosti lze požadovat čestné prohlášení rodičů, že dítě nepobývalo v rizikových oblastech.

- Je zásadní důsledně provádět ranní zdravotní filtr před převzetím dítěte, zvážit i možnost měření teploty. Dítě, které vykazuje jakékoli známky infekčního onemocnění, se nesmí účastnit předškolního vzdělávání. V případě pochybností rozhodne dětský lékař.

13.3. 2020 - 11,30 hod.
INFORMACE ŘEDITELKY ŠKOLY PRO RODIČE

Na základě doporučení MŠMT a po dohodě se zřizovatelem bude od 16.3 do odvolání Mateřská škola „Klíček“ Nový Bor (včetně všech odloučených pracovišť) otevřena, ale v OMEZENÉM PROVOZU.
Tímto opatřením chceme zajistit pracujícím rodičům možnost umístit děti do školky a zároveň chceme snížit počty dětí ve třídách tak, abychom lépe zajistili hygienu i bezpečí dětí i dospělých.

Rodiče, kteří nepracují, případně kteří jsou doma s mladším či starším sourozencem, prosím o zvážení nutnosti docházky do MŠ.

Všichni, kteří se vrátili z rizikových oblastí (Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie) mají povinnou karanténu.

Velmi důrazně žádám rodiče, aby veškeré respirační onemocnění (rýma, kašel, teplota) léčili doma a nevodili děti do MŠ. V případě projevů respiračních onemocnění nebude dítě do MŠ přijato.

S okamžitou platností do odvolání ruším všechny akce mateřských škol – výlety, plavání, divadlo, exkurze, akademii i fotografování.

Rodičům, kteří zůstanou s dětmi doma, nabídneme náměty na vzdělávací činnosti na webových stránkách jednotlivých pracovišť.

Děkujeme za pochopení i odpovědný přístup.

Sledujte nadále naše webové stránky www.msklicek.cz

Mgr. Ivana Posseltová, ředitelka školy


12.3.2020

V současné době nemáme informace o tom, že by se měly mateřské školy v Novém Boru zavírat. O uzavření by musela rozhodnout Rada města.

I proto školka nemůže rodičům vystavit "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)". Tuto skutečnost zatím mohou dělat pouze základní školy.

Sledujte, prosím, webové stránky školy, i my neustále sledujeme aktuální dění a pokyny MŠMT a MZČR.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Ivana Posseltová, ředitelka školy

Vedení školy


MŠ Klíček ul. Svojsíkova

Sample image

Mgr.Ivana POSSELTOVÁ

Ředitelka školy
777 466 915, 487 726 647
klicek@msklicek.cz
Sample image

Taťána ILAVSKÁ

Statutární zástupce ředitelky, ekonom školy
777 466 914

MŠ Srdíčko ul. Palackého

Sample image

Jitka ŠŤASTNÁ

Vedoucí odlouč.pracoviště
777 466 911, 487 727 475
srdicko@msklicek.cz

MŠ Pohádka ul. Luční

Sample image

Romana Hlaváčková

Vedoucí odlouč.pracoviště
777 466 912, 487 726 502
pohadka@msklicek.cz

MŠ Jablíčko ul. G.Svobody

Sample image

Iva ŠÁKROVÁ

Vedoucí odlouč.pracoviště
774 425 617
jablicko@msklicek.cz

MŠ Kytička ul. Kalinova

Sample image

Iveta LEBRUŠKOVÁ

Vedoucí odlouč.pracoviště
777 466 913
kyticka@msklicek.cz