033PCVJTZápisy dětí k předškolnímu vzdělávání na rok 2021/22 budou probíhat 1.týden v květnu.
Do MŠ (příp.batolecí třídy) mohou být zapsány děti od 2 do 6 let, které nastoupí v září 2021 nebo v průběhu školního roku.

Přesné datum a forma zápisu bude včas zveřejněna a bude záviset na aktuální situaci v souvislosti s covid-19.

 

Zápis se nebude týkat dětí 1 letých. Nové prostory v Kalinově ulici pro děti od 1 roku do 2 let jsou v kompetenci Rodiny v centru - Miniškolky Koblížek.

 K zápisu je potřeba přinést: rodný list dítěte, svůj občanský průkaz a potvrzení od lékaře o očkování dítěte (najdete v sekci Dokumety). 
Přítomnost dítěte u zápisu není podmínkou, ale je dobré využít každou příležitost k seznámení se s prostředím školky, pokud to situace umožní.

U zápisu zákonní zástupci sepíší žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, odevzdají potvrzení o očkování a budou zkontrolovány potřebné dokumenty. Rodičům budou předána registrační čísla, pod kterými budou vyhlášeny seznamy přijatých dětí.

Děti budou přijímány na základě kritérií (viz sekce Dokumenty).

Očkování je povinné pro všechny děti, kromě dětí, které budou nastupovat do povinného posledního ročníku MŠ. Ty očkovány být nemusí.

Povinné vzdělávání v posledním ročníku MŠ se bude týkat dětí narozených od 1.9.2015 do 31.8.2016 a dětí s odkladem školní docházky, tj dětí narozených od 1.9.2014 do 31.8.2015. 

Přijímat děti mimo zápis, tj. v průběhu školního roku je možné pouze při uvolnění kapacity školy.

Mgr. Ivana Posseltová, řed.MŠ

Vedení školy


MŠ Klíček ul. Svojsíkova

Sample image

Mgr.Ivana POSSELTOVÁ

Ředitelka školy
777 466 915, 487 726 647
klicek@msklicek.cz
Sample image

Taťána ILAVSKÁ

Statutární zástupce ředitelky, ekonom školy
777 466 914

MŠ Srdíčko ul. Palackého

Sample image

Jitka ŠŤASTNÁ

Vedoucí odlouč.pracoviště
777 466 911, 487 727 475
srdicko@msklicek.cz

MŠ Pohádka ul. Luční

Sample image

Romana Hlaváčková

Vedoucí odlouč.pracoviště
777 466 912, 487 726 502
pohadka@msklicek.cz

MŠ Jablíčko ul. G.Svobody

Sample image

Iva ŠÁKROVÁ

Vedoucí odlouč.pracoviště
774 425 617
jablicko@msklicek.cz

MŠ Kytička ul. Kalinova

Sample image

Iveta LEBRUŠKOVÁ

Vedoucí odlouč.pracoviště
777 466 913
kyticka@msklicek.cz