Jablko G Svobody
MŠ Jablíčko • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg

Téma týdne: „Hřej sluníčko, hřej“

15.3. -19.3.

Cíl: rozvoj psychické i fyzické zdatnosti

- poznáváme „Co je zelené?“ – doma i v přírodě

- vybarvi podle návodu – zelený lísteček, modré oko, žluté sluníčko, …

 Jemná motorika a grafomotorika:

- nakresli barevnými pastelkami sluníčko na velký formát A3

- spoj tečky – sněženka

- poskládej podle návodu tulipán

- rozstříhej obrázek sedmikrásek a slož (puzzle)

Cíl: soustavné rozvíjení jazykových dovedností

- čteme pohádku „O jarním sluníčku“

- povídáme si, co se na jaře mění v přírodě – taje sníh, teplejší počasí, roste travička, rostou kytičky, bzučí včelky

- poznáváme na obrázcích i v přírodě první jarní kytičky – sněženky, petrklíč,… viz přiložený obrázek

- přidáváme ke jménům kytiček přídavná jména, slovesa – velká sněženka, žlutý petrklíč, bledule roste, fialka voní,…

- dějová posloupnost – cibulka v zemi, roste stonek, lísteček, poupě, rozkvetlý tulipán

- nauč se básničku s pohybem „Volám tě sluníčko“

- zasaďte do květináče s hlínou semínko, zalijte a pozorujte (hrách, řeřicha,..)

Odkaz na písničku „Hřej sluníčko, hřej“ – http://youtu.be/pBc2qopFlzk

e3482b532d9e105713e88cce9305b659

Pohádka o jarním sluníčku

Vykouklo sluníčko za bílým obláčkem, který plul po modré obloze. Sluníčko se protáhlo, zamrkalo a usmálo se na svět. Letos nastal jarní čas nějak brzy, ale kytičky už vykukují z hlíny, ptáčci začínají zpívat tak se sluníčko dalo do práce. Rozzářilo se na celou oblohu, zahnalo obláčky a začalo pomalu prohřívat zem. A jaro může začít.

Další den však bylo pošmourné ráno plné mraků a sluníčku dalo moc práce najít aspoň skulinku a nakouknout na svět. Mraky měly však převahu a tak sluníčko raději nabíralo síly, aby mraky přemohlo další den.

A skutečně, další ráno se sluníčko plnou silou nadechlo a mraky se polekaly a na mnoha místech se potrhaly a sluníčko s úsměvem posvítilo na nový den. Všimlo si, že ptáčků i kytiček zase trochu přibylo, objevilo se i několik berušek, které také zvědavě nahlédly, jestli už je dost teplo aby se mohly proletět. A tak jaro pokračovalo.

Brzy se všechno začalo zelenat, bzučely včelky a bylo stále tepleji. Sluníčko z jasné oblohy sledovalo, jak se mu práce daří a spokojeně se usmívalo, protože jaro je tu.

 

 

e14b2a23f82f1cb127b9d04c5b612cf2

 

e492415cc42f91b086e288977ef3aad1

e50f4704758025bcb3ef2352f31ec76c

IMG 20210309 163446

 

IMG 20210311 105632

eb95d8fba20d1ba98b1bddaaea851dab

 

IMG 20210311 105203

 

Všem moc děkujeme za fotečky a videa, které posíláte....

Několik za všechny "Jablíčka v pohybu a na čerstvém vzduchu"

Ostatní fotečky z vašeho pomáhání, vaření, pečení a tvoření  najdete v  kategorii Jablíčko - Prožili jsme. 

Téma týdne: "To jsem já a moje tělo"

    8.3. - 12.3.  

 • Cíl : Rozvoj psychické i fyzické zdatnosti

 • Osvojení si poznatků o těle, jeho zdraví a rozvoj užívání všech smyslů 

 • Umět pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkci – povídání s rodiči nad obrázky

 • Počet slabik – vytleskávání – ru-ka, no-ha, krk, ra-me-no, ko-le-no, zá-da....

 • Co slyšíš na začátku slova Záda -Z, Koleno – K....... 

 • Smyslové vnímání

 • čich – čicháme k různému koření doma, co voní x nevoní /květina x ocet/

 • sluch – maminka za zády něčím vydá zvuk / míchání lžičkou ve skleničce, trhání papíru, cinkání zvonečkem......./

 • hmat – po hmatu se zavázanýma očima poznáváme předměty – lžička, autíčko, hrneček, klíče......

 • chuť – podle chuti poznáváme různé druhy ovoce, zeleniny.....

 • zrak – co vidíš na obrázku, z okna....

 • Výtvarné činnosti 

 • Nakresli postavu :maminku, tatínka nebo sourozence – pořádně si je prohlédni, nezapomeň na krk, oči, uši, nos, vlasy, ruce, prsty, nohy, boty...... 

 • Podívej se do zrcadla a nakresli svojí hlavu – oči, nos, uši, vlasy,oči, ústa

 • Vybarvi si postavu kluka nebo holčičky, potom rozstříhej podle čáry a znovu zkus správně sestavit a nalepit

 • Můžete si zahrát doma : Co jsem ti namalovala na záda?

 • Procvičení jemné motoriky ruky

 • Máte-li doma hodně náplastí....můžeš si vybarvit medvídka, co jej bolí, mu můžeš zalepit....tlapku, čumáček....

 • Zkus mamince obvázat obinadlem nohu

 • Pojmenovat prsty na ruce, pohádka : Paleček a jeho kamarádi

 • PALEČEK A JEHO KAMARÁDI

 • „Mámo, usmaž kobližky!“
  „Až mi dojdeš pro šišky,
  nemám už čím topit, synku,
  dělej něco pro maminku!“
  V lese bum, bum, bum,
  šiška jako dům,
  za ní druhá, po ní třetí
  z vysokého smrku letí.
  Paleček je dávno v lese,
  sám však šišku neunese.
  Jde okolo školáček
  jménem Ukazováček.
  Okoukne ji, pak se sehne, ale šiškou ani nehne.
  Zavoláme prostředníčka:
  „Prostředníčku, pomoz nám!“
  Chlapečkovi zrudla líčka:
  „Nadarmo se namáhám!“
  Zavoláme Prsteníčka:
  „Prsteníčku, tak co ty?“
  Chlapečkovi zrudla líčka:
  „Šiška dělá drahoty.“
  Zavoláme na Malíčka:
  „Pojď, Malíčku, pomoz nám!“
  Malíček je chytrá hlava,
  kamarádům rady dává:
  „Ty jdi sem a ty jdi tam,
  čekejte, až zavolám!“
  Tak teď! Hej rup! Už ji nesem...“
  Vracejí se domů lesem,
  máma jim dá za šišku
  cukrovanou kobližku.

 • Autor: František Hrubín 

 • Matematické představy 

 • porovnávání předmětů / prstíků / větší x menší

 • porovnejte si ruku s maminkou, tatínkem, sourozenci – kdo má největší x nejmenší

 • Jazykové činnosti 

 • Cíl . Soustavné rozvíjení jazykových dovedností – vnímání, naslouchání, porozumění 

 • převyprávět příběh

 • otázkami se dětí ptejte na pohádku.....Co chtěla maminka usmažit?, Kam šel Paleček? Co nemohl unést?.....

 

Nauč maminku, tatínka básničku:

"Všechny moje prsty schovaly se v hrsti,

spočítám je hned, jedna,dva, tři, čtyři, pět."

 

Zazpívejte si písničku:

"Každá ručka má prstíčky, sevřeme ji do pěstičky,

bum, bum na vrátka, to je krátká pohádka.

Ručičky si spolu hrají, mnoho práce nadělají, 

bum, bum na vrátka, to je krátká pohádka."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zřizovatel

O nás

Právní forma :
příspěvková organizace od 1.1.2003
IČO: 72 744 049
Identifikátor: 600 074 056

Kontaktujte nás

MŠ Klíček

Svojsíkova 754

473 01 Nový Bor
tel.: 487 726 647
777 466 914
e-mail: reditelka@msklicek.cz