V průběhu celého týdne se děti seznamovaly s různými pohádkami, jejich hlavními hrdiny a ději.

Užili jsme si společné dramatizace, vysvětlovali jsme si, jak to vypadá v divadle a jak se v něm chováme. Zhlédli jsme krátký kreslený "muzikál", zpívali jsme si o hlavních pohádkových postavách, tvořili jsme pohádkové obrázky. Procvičovali si matematické představy, porovnávali jsme podle velikosti, poznávali různé druhy materiálů, rozvíjeli jemnou a hrubou motoriku. Uvědomovali jsme si ponaučení, které z pohádkových dějů vyplývá a jsou důležité i v životě.
Předškoláci si v "aktovce" procvičovali skládání slov podle předlohy, určovali počet slabik vytleskáváním, hledali chybějící části obrázků, doplňovali kolečka podle počtu nebo hledali cestu v labyrintu.
Děti vám jistě poví, o jakých pohádkách jsme si společně povídali... 😃

POHÁDKOVÝ TÝDEN
POHÁDKOVÝ TÝDEN
POHÁDKOVÝ TÝDEN
POHÁDKOVÝ TÝDEN
POHÁDKOVÝ TÝDEN
POHÁDKOVÝ TÝDEN
POHÁDKOVÝ TÝDEN
POHÁDKOVÝ TÝDEN
POHÁDKOVÝ TÝDEN
POHÁDKOVÝ TÝDEN
POHÁDKOVÝ TÝDEN
POHÁDKOVÝ TÝDEN
POHÁDKOVÝ TÝDEN
POHÁDKOVÝ TÝDEN
POHÁDKOVÝ TÝDEN
POHÁDKOVÝ TÝDEN
POHÁDKOVÝ TÝDEN
POHÁDKOVÝ TÝDEN
POHÁDKOVÝ TÝDEN
POHÁDKOVÝ TÝDEN
POHÁDKOVÝ TÝDEN
POHÁDKOVÝ TÝDEN
POHÁDKOVÝ TÝDEN
POHÁDKOVÝ TÝDEN

O nás

Právní forma :
příspěvková organizace od 1.1.2003
IČO: 72 744 049
Identifikátor: 600 074 056

Podporují nás

FMP ERN

 

Kontaktujte nás

MŠ Klíček

Svojsíkova 754

473 01 Nový Bor
tel.: 777 466 915
777 466 914
e-mail: reditelka@msklicek.cz

Zřizovatel