• IMG-20200207-WA0003.jpg
 • IMG-20200212-WA0051.jpg
 • IMG-20200214-WA0006.jpg
 • IMG-20200220-WA0004.jpg
 • IMG-20200220-WA0020.jpg
 • IMG-20200220-WA0031.jpg
 • IMG-20200226-WA0009.jpg
 • IMG-20200226-WA0015.jpg
 • IMG-20200229-WA0025.jpg
 • IMG_20191024_082857.jpg
 • IMG_20191025_094510.jpg
 • IMG_20200129_092254.jpg
 • IMG_20200212_092457.jpg
 • IMG_20200220_091923.jpg
 • IMG_20200220_113631.jpg
 • IMG_20200224_080143.jpg
 • IMG_20200225_090640.jpg

Mateřská škola se nachází v klidné částiSrdko Palackho2 centra města.

Školu tvoří 2 historické budovy spojené pavilonem s jídelnou a zahradou v přírodním stylu. V budově s věžičkou najdete třídu Pejsků a v druhé budově v přízemí třídu Myšek a v 1. patře třídu Kočiček. Vzdělávání dětí vychází ze života dětí, ze situací, se kterými se setkávají a jsou jim blízké. Učitelky se řídí tematickým plánem s přihlédnutím na individuální a věkové zvláštnosti dětí.

Dbají na pravidelné prolínání činností v oblasti hudební, výtvarné, tělesné, jazykové a literární, rozvíjí poznatky o světě kolem nás. Základem je prožitkové učení – učení v konkrétní činnosti, spontánně, aktivně, tvořivě. Nad získané vědomosti, dovednosti a návyky klademe to, co dítě ve školce prožívá a jak se cítí. Vzdělávací aktivity jsou přizpůsobeny dětem dle věku a jejich individuálním potřebám.

Ve vzdělávání se čerpá z českých tradic a zvyků. Výuka je zpestřována praktickými řemeslnými dílnami, výlety, častým pobytem v přírodě.

MŠ spolupracuje se ZUŠ, DDM, s odborem životního prostředí MěÚ Nový Bor, s firmou Crystalex CZ.

1.Třída MYŠKY             Mgr. Barbora Vacková - vedoucí MŠ Srdíčko, logop. preventistka

             Mys 30                     Eliška Havránková

                                   Jana Drobečková - asistentka pedagoga

 

2.Třída KOČIČKY       Andrea Matysová  - logop. preventistka, zástupkyně vedoucí MŠ, vybírá školné 

              Kocka 30                     Michaela Beranová 

 

3.Třída PEJSCI         Veronika Baštová  - logop. preventistka 

               Pes 30                   Jana Podzimková  - logop. preventistka

 

 Kdo nám vaří a uklízí ?

 

Vedoucí školní jídelny:  Markéta Baierová

Hlavní kuchařka:            Jana Němcová

Pomocná kuchařka:        Eva Nešporová

Školnice:                        Zlata Švárová

Uklízečka:                     Zuzana Lepšíková

 

 

Zřizovatel

O nás

Právní forma :
příspěvková organizace od 1.1.2003
IČO: 72 744 049
Identifikátor: 600 074 056

Kontaktujte nás

MŠ Klíček

Svojsíkova 754

473 01 Nový Bor
tel.: 487 726 647
777 466 914
e-mail: reditelka@msklicek.cz