loga czde
Projekt "Kamarádství bez hranic" reg.č. ERN-0998-CZ-19.09.2019


cze  Projekt "SPOLEČNĚ SI HRÁT A NAVZÁJEM SE UČIT" byl podpořen z Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 -2020. Dotace pro MŠ Klíček byla přidělena na období 1/2017 -12/2019 ve výši 79.452 Euro pod registračním číslem  100282324.

Projekt vychází z úspěšné spolupráce mezi školkami v Novém Boru a ve Waltersdorfu a opírá se o další partnerství několika přeshraničních škol: MŠ "Klíček" Nový Bor a Kindertagesstätte Lauschezwerge ve Waltersdorfu, MŠ Čtyřlístek ve Varnsdorfu a Kita Kinderland v Grossschönau, a dále MŠ Dolní Podluží a Kita Spreequellspatzen v Neugersdorfu.

PROJEKTOVÍ PARTNEŘI:
AWO Oberlausitz Löbau - jako lead partner a nadřízený orgán německých mateřských škol
MŠ "Klíček " Nový Bor
Město Nový Bor
MŠ Varnsdorf, Nezvalova 
MŠ Dolní Podluží  

CÍLE PROJEKTU:
Hlavním cílem projektu je získání a zprostředkování základních znalostí jazyka sousední země díky zajímavým a věku dětí odpovídajícím tématům, jejichž součástí jsou další důležité prvky jako ekologie, výživa, regionální tradice a zvyky.

AKTIVITY PROJEKTU:
Aktivity společné - 2 společná setkání všech partnerů - v Ekocentru Brniště a v Querxenlandu v Seifhennersdorfu

Aktivity MŠ Klíček Nový Bor:
- vzdělávání dětí pomocí imerzní metody (pokud možnou rodilou mluvčí)
- kurz "Hrátky s němčinou" pro rodiče a děti
- intenzivní jazykový kurz pro projektový tým
- 14 společných setkání dětí v Čechách a 14 společných setkání dětí v Německu
- 2 zážitkové dny českých a německých rodin (1x CZ a 1x DE)

Díky projektu bude ve spolupráci se zřizovatelem zastřešena venkovní terasa novou pergolou. Terasu vybavíme zahradním nábytkem, aby společné vzdělávání dětí mohlo probíhat co nejvíce venku.
Zahrada bude doplněna o zahradní xylofon, dřevěný zvukovod a různé zvonkohry, pro společné zahradničení přibudou přenosné stolky pro pěstování bylinek i zeleniny a sud na dešťovou vodu.
Největší investicí však pro školku bude pořízení MAGIC BOXU - přenosné interaktivní vzdělávací pomůcky, kterou budeme využívat všichni.

Čeká nás hodně práce a starostí,ale i radostí a těšíme se :-)

EU SNCZ2020 w

  ger Das Projekt „ GEMEINSAM SPIELEN UND VONEINANDER LERNEN „ wurde aus dem Program der Partnerschaft der  Tschechischen Republik und des Freistaates Sachsen 2014 – 2020 unterstützt. Die Zuwendung für den Kita MŠ Klíček wurde für den Zeitraum 1/2017 – 12/2019 in der Höhe von 79.452 Euro unter dem reg.Nummer  100282324 beauftragt.

Das Projekt kommt aus der erfolgreichen Partnerschaft der Kitas in Nový Bor und in Waltersdorf und beruht auf die Partnerschaften ein paar anderer Grenzlandkitas : MŠ Klíček Nový Bor und Kindertagesstätte Lauschezwerge in Waltersdorf, MŠ Čtyřlístek in Varnsdorf und Kita Kinderland in Grossschönau, und weiter auch MŠ Dolní Podluží und Kita Spreequellspatzen in Neugersdorf.

PROJEKTPARTNER :

AWO Oberlausitz Löbau- als Lead-Partner und überordnetes Organ der deutschen Kitas

MŠ Klíček Nový Bor

Stadt Nový Bor

MŠ Varnsdorf, Nezvalova

MŠ Dolní Podluží

PROJEKTZIELE :

Das Hauptziel ist Erwerb und Beschaffung der Grundsprachkenntnissen des Nachbarlandes dank interessanten und dem Alter der Kinder entschprechenden Themen , deren Zusatzteil auch andere wichtige Elemente sind wie Ökologie, Ernährung, lokale Traditionen und Bräuche.

 
PROJEKTAKTIVITÄTEN :

Gemeinsame Aktivitäten – 2 gemeinsame Treffen aller Partner – in Ekozentrum Brniště und in Querxenland in Seifhennersdorf

Aktivitäten von MŠ Klíček Nový Bor :

  • Bildung der Kinder durch die Imersion-Bildungsmethode ( am liebsten vom Muttersprachler )

  • Kurs „ Spielen mit Deutsch „ für Kinder und Eltern

  • Intensivkurs für das Projektteam

  • 14 gemeinsame Treffen der Kinder in Tschechien und 14 gemeinsame Treffen der Kinder in Deutschland

  • 2 Erlebnistage der tschechischen und der deutschen Familien ( 1xCZ und 1x DE )

Dank dem Projekt wird in der Mitarbeit mit dem Errichter die Aussenterrase mit einer neuen Pergola überdacht. Die Terrase wird mit neuen Möbel ausgestattet, damit die gemeinsame Bildung der Kinder möglichst oft draussen stattfinden könnte.

Der Garten wird mit dem Gartenxylofon , Holzgehörgang und verschiedenen Glockspielen ausgestattet, für gemeinsame Gartenarbeiten werden tragbare Tische für Kräuter- und Gemüsepflanzung und ein Barell fürs Regenwasser angeschafft.

Die grösste Investition wird aber für den Kita MAGIC BOX heissen- ein tragbares interaktives Bildungshilfsmittel , das wir alle ausnutzen werden.

Es warten auf uns viel Arbeit und viele Sorgen, aber auch Freude und wir freuen uns darauf !

 

O nás

Právní forma :
příspěvková organizace od 1.1.2003
IČO: 72 744 049
Identifikátor: 600 074 056

Podporují nás

FMP ERN

 

Kontaktujte nás

MŠ Klíček

Svojsíkova 754

473 01 Nový Bor
tel.: 777 466 915
777 466 914
e-mail: reditelka@msklicek.cz

Zřizovatel