EUSNCZ2020
Projekt "SPOLEČNĚ SI HRÁT A NAVZÁJEM SE UČIT" reg.č. 100282324


 • 1-2.jpg
 • 1-3.jpg
 • 1-8.jpg
 • 1-12.jpg
 • 1-13.jpg
 • 1-14.jpg
 • 1-27.jpg
 • 1-32.jpg
 • 3.jpg
 • 32.jpg
 • 89.JPG
 • 53509492_426938254732106_1584702701541785600_n.jpg

FMP ERNMŠ Klíček je opět úspěšným žadatelem o dotace z EU

Rozhodnutím Řídícího výboru Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko byl schválen náš nový projekt "Kamarádství bez hranic" s reg.číslem ERN-0998-CZ-19.09.2019.

Projekt navazuje na dlouholetou a úspěšnou spolupráci MŠ Klíček Nový Bor a Kindertagesstätte "Lauschezwerge" ve Waltersdorfu, kdy byly realizovány projekty "Dejme křídla fantazii", "Putování s Lužickým skřítkem od Luže až po Klíč", "Vandrujeme krajem - spolu si i hrajem" a právě končící projekt "Společně si hrát a navzájem se učit".
Cílem projektu je vzbudit u dětí zájem o poznání jazyka sousedů, získávání elementárních jazykových dovedností, navazování nových přátelství a seznamování se s kulturním dědictvím a tradicemi obou národů.
Děti budou vzdělávány v jazyce sousedů přirozenou cestou pomocí imerzní metody. Společné hry, zajímavé aktivity a prožitky umocní radost z učení a vztah k jazyku sousední země.
V rámci projektu proběhne 10 jednodenních setkání, střídavě 5 na české straně a 5 na německé straně, kde program připraví vždy hostitelská škola. Náplní jednotlivých setkání bude především společné tvoření a hry, seznamování se s tradičními regionálními činnostmi dle ročního období.
K prohloubení spolupráce plánujeme 1 dvoudenní setkání v Ćechách spojené s celodenním výletem, nocováním v MŠ Nový Bor a společnou snídaní s rodiči. Projekt je otevřený rodičům, kteří se mohou zúčastnit i dalších aktivit dle svého zájmu.
Podpořená částka v projektu činí 14.973 Euro. 

EU   logo programu