loga czde
Projekt "Kamarádství bez hranic" reg.č. ERN-0998-CZ-19.09.2019


Naše partnerská mateřská škola „Lauschezwerge (Lužičtí skřítci)“ ve Waltersdorfu se nachází v bývalé Goetheově škole. Dětem v jeslích, mateřské škole i v družině nabízí širokou nabídku pohybových činností, které jsou spojeny i s přímou polohou v Žitavských horách.

Specifikum této mateřské školky spočívá v aplikování Kneippova konceptu ve výuce jako je například dbaní na zdravou stravu, antistresové školkové prostředí, pohyb na čerstvém vzduchu i koupele paží a šlapání vody.

Děti se pravidelně setkávají s obyvateli domu seniorů „Lazarus“ Waltersdorf, kdy si společně hrají či vyrábí.

Díky projektu podporovaného Evropskou unii se setkává mateřská školka ve Waltersdorfu právě s našimi dětmi z MŠ Klíček. Kdy společně poznávají sousední jazyk, tradice, hrají si spolu a výletují.

Unserer Partnerkindergarten „Lauschezwerge“ in Waltersdorf befindet sich in der ehemaligen Goethe-Schule. Für Krippen-, Kindergarten- und Hortkinder bietet man vielseitige Angebote der Bewegungsmöglichkeiten an. Dafür bietet sich die direkte Lage im Zittauer Gebirge an.

Für den Kindergarten „Lauschezwerge“ ist charakteistisch die Anwendung des Kneippkonzepts im Unterricht wie z.B.: gesundes Essen, antistressige Umgebung, Armbäder und Wassertrete. Da neben ist das Konzept unterstützt täglichen Aufenthalt an der frischen Luft.

Die Kinder treffen sich regelmäßig mit den Einwohner des Plegeheimes „Lazarus“ Waltersdorf, wobei sie zusammen spielen und basteln.

Im Rahmen des Projektes gefördert von der Europäischen Union treffen sich die Kinder aus Kindergarten in Waltersdorf regelmäßig mit Kindern und Erziehern unseres Partnerkindergartens „Klíček“ in Nový Bor. Kinder werden dabei spielerisch an die tschechische Sprache herangeführt und lernen Bräuche, Traditionen, Lieder und Tänze unseres Nachbarlandes kennen.

O nás

Právní forma :
příspěvková organizace od 1.1.2003
IČO: 72 744 049
Identifikátor: 600 074 056

Podporují nás

FMP ERN

 

Kontaktujte nás

MŠ Klíček

Svojsíkova 754

473 01 Nový Bor
tel.: 777 466 915
777 466 914
e-mail: reditelka@msklicek.cz

Zřizovatel