Z důvodu uzavření MŠ Klíček Vám paní učitelky poskytují inspiraci na práci s dětmi a jejich rozvoj v jednotlivých oblastech.

AKTIVITY PRO STARŠÍ DĚTI

Pohybové aktivity:

Cvičení rovnováhy – stoj na jedné noze, „holubička“, chůze po čáře nebo po silném laně na zemi, příp.provázku...

Házení, chytání a odrážení míče, hod obouruč horním obloukem na koš

  • Hra „Na házenou“ - hoď míčem ve dvojici či trojici, když soupeř míč nechytne, plní úkol. Např. stoj na jedné noze, dřep, výskok, sed, klek, krok vzad

Spontánní vyjádření hudby pohybem

Jóga pro děti – pozdrav slunci (viz. příloha 1)

Automasáž – hlazení tváří, krku, rukou, nohou, bříška (umýváme se)

Grafomotorická cvičení:

Vystřihování obrázků z časopisů, lepení koláží na téma jaro

Grafomotorické pracovní listy – DBÁT NA SPRÁVNÉ DRŽENÍ TUŽKY (viz. příloha 2 - 4)

Volné kreslení na velké formáty – kartony, balící papíry, apod.

Tvarování papíru překládáním a skládáním – sněženka (viz. příloha 5 a 6)

Dokreslování obrázků – viz. příloha 7

Rozvoj jazykových dovedností:

Sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech

Porozumět slyšenému, zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej

Pohádka „O malém semínku“

V jednom království plném dětí jako jste vy, se objevilo v košíku malé semínko. Donesla ho do království holčička Natálka, která měla tuze ráda květiny.

Natálka si chtěla spolu s dětmi semínko zasadit. Rozhodly se, že zasadí semínko na zahrádce. Vzaly si vodu, hlínu, květináč a semínko.

V tom přiletěla straka a semínko odnesla. Děti dlouho straku hledaly, ale marně.  Hledaly v zahradě, šplhaly na stromy a nic nenašly… během chviličky viděly děti, jak něco spadlo do trávy nedaleko jabloně. Ale semínko nenašly.

Ten den večer hodně pršelo a během několika dní začalo semínko u stromu růst do větší a větší výšky. Děti se přišly podívat ke stromu a zjistily, že jim semínko pěkně vyrostlo a tak ho chodily denně zalévat. Protože se  semínko děti dobře staraly, vyrostla z něho krásná květina.

Tematické činnosti k pohádce:

  • Rozhovor o pohádce – co se v pohádce stalo? Jak se jmenovala holčička? Kdo ukradl semínko?... – dbát na správnou výslovnost hlásek, vyjadřovat se v celých větách
  • Domýšlení příběhu „Co by se asi stalo, kdyby…“
  • Dramatizace pohádky – pohybová chvilka (napodobování postav z příběhu – let straky, hledání semínka, šplhání na strom
  • Rozhovor o tom, jak se správně starat o semínko
  • Společné sázení jarních květin

Matematické představy:

Porovnávání předmětů v prostoru a následně na papíře – delší-kratší, široký-úzký, vysoký-nízký, větší, menší než (viz. příloha 8)

Výtvarné činnosti:

Modelování - postavy, zvířecí figury v pohybu

Vystřihování - proužků z papíru, lepení do tvaru květiny (viz. příloha 9)

Rozfoukávání vodových či temperových barev pomocí brčka – zlatý déšť, dokreslování květů DBÁT NA SPRÁVNOU TECHNIKU DÝCHÁNÍ – NÁDECH NOSEM, VÝDECH ÚSTY (viz. příloha 10)

Výroba sluníčka – nabarvení papírového kruhu, tiskání (obkreslování) a vystřihování ručiček (viz. příloha 11)

Činnosti při pobytu venku:

Pozorování rozmanitosti a změn v přírodě

Rozhovory na téma „znaky jara“

UVĚDOMOVAT SI NEBEZPEČÍ A MÍT POVĚDOMÍ O TOM, JAK SE PRAKTICKY CHRÁNIT

AKTIVITY PRO MLADŠÍ DĚTI

Pohybové aktivity:

Koulení míče obouruč i jednoruč – ve dvojicích, na cíl (kuželky)

JARO (autor: Hana Doležalová)

Podívej se, támhle v trávě,
(dřep, rozhlížet se)

kytička vyrostla právě,
(z dřepu do stoje)

čechrá si zelenou sukýnku,
(stoj snožmo, ruce v bok, kroutit zadečkem)

protahuje si barevnou hlavinku.
(stoj roznožmo, opatrně naklánět hlavu)

Ke sluníčku lístky natahuje,
(stoj roznožmo, ruce natahovat nad hlavou)

ještě se ospale protahuje,
(stoj roznožmo, ruce natahovat nad hlavou)

na louce není jediná,
(stoj snožmo, hlavou „NE“)

protože jaro už začíná.
(stoj snožmo, ruce dělají velká kola před tělem)

Hra na sochy – na smluvené znamení (tlesknutí) ukončit činnost, znázornit postojem nějaké zvíře nebo činnost

Grafomotorická cvičení:

Volné kreslení na velké formáty – kartony, balicí papíry, apod.
Prstová cvičení – viz. příloha 12
Pracovní listy na uvolnění ruky – viz. příloha 13 - 15
Mačkání papíru

Rozvoj jazykových dovedností:

Pojmenovávat osoby kolem sebe, předměty, činnosti a jevy
Prodlužování výdechové fáze – foukání do větrníku (správné dýchání – nádech nosem a výdech pusou), hra na vítr, včeličky (hůůůůůů, bzzzz)
Práce s pohádkou (viz. starší děti)

Matematické představy:

Řadit předměty podle velikosti – vystřihování obrázků, lepení od nejmenšího po největší
Sestavování různých útvarů z kostek
Vkládání tvarů do otvorů

Výtvarné činnosti:

Mačkání papíru – lepení na stonek sněženky  (viz. příloha 16)
Výroba jarního sluníčka – nastřihávání paprsků sluníčka (viz. příloha 17)
Ručičková květina – tiskání ručiček do tvaru květiny (viz. příloha 18)

Činnosti při pobytu venku:

Pojmenování předmětů kolem sebe
Všímat si změn v přírodě, vést o tom rozhovory
UVĚDOMOVAT SI NEBEZPEČÍ A MÍT POVĚDOMÍ O TOM, JAK SE PRAKTICKY CHRÁNIT

Přílohy zde.

O nás

Právní forma :
příspěvková organizace od 1.1.2003
IČO: 72 744 049
Identifikátor: 600 074 056

Podporují nás

FMP ERN

 

Kontaktujte nás

MŠ Klíček

Svojsíkova 754

473 01 Nový Bor
tel.: 777 466 915
777 466 914
e-mail: reditelka@msklicek.cz

Zřizovatel