Klek Svojskova3 MŠ Klíček
pohadka pulz

 • 10.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg

VečerníčekI v letošním školním roce zůstaneme věrni pohádkám z Večerníčků.
V průběhu roku se děti setkají s pohádkami a příběhy, které je budou motivovat k činnostem vycházejícím ze školního vzdělávacího programu.
Každé 1.pondělí v měsící budeme mít společné promítání - "školkové kino"- kde nás Večerníčkovy pohádky uvedou do tématu. A chybět nebude ani prodej vstupenek do kina a také paní uvaděčka :-)

Pohádkami na jednotlivé měsíce jsou:

Zde najdete kontakty do kanceláře MŠ i do jednotlivých tříd.

Součástí předškolního vzdělávání je i rozvoj grafomotoriky dětí - jako příprava na psaní ve škole.
Předpokladem úspěšného osvojení psaní je, aby dítě vytvořilo správný špetkový úchop a aby byla ruka dostatečně uvolněná. 

 Zde najdete informace k úhradě školného pro rok 2020/21.

Prosíme rodiče, aby nám pomohli při upevňování hygienických návyků u dětí, především hygieny rukou.
Učíme se umývat si ruce 20-30 sekund vždy před jídlem, po použití toalety a kapesníku, po příchodu z pobytu venku, po kýchnutí...
Děti mají k dispozici názorné obrázky:

Zde naleznete informace ohledně stravování pro rok 2020/21.

Milí rodiče,
nabízíme Vám možnost vypůjčení odborné (převážně pedagogické a psychologické) literatury z naší školní knihovničky. Najdete zde rady, náměty, odpovědi, pomoc ve výchově dětí a další.
Naším cílem je, aby i Vám byla tato literatura ku prospěchu, a proto jsme se rozhodli knihovničku pro Vás tímto způsobem zpřístupnit.

 • OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Z OBĚDA (viz. článek "stravné")

 • ZMĚNA DOCHÁZKY Z POLODENNÍ NA CELODENNÍ - VŽDY K 1. DNI NÁSLEDUJÍCÍHO MĚSÍCE

 • KAŽDOU ZMĚNU, KTEROU JSTE UVEDLI V PŘIHLÁŠCE, EVIDENČNÍM LISTU ČI ZMOCNĚNÍ PRO VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE (změna telefonních čísel, adresy, účtu, zdravotní pojišťovny,...)

MŠ je otevřena od pondělí do pátku vždy od 6,00 do 16,30 hodin.

Děti se scházejí denně vždy ve třídě dle začínajících a konenčných služeb učitelek - viz cedulka u dveří:

Ráno 6,00 - 7,00 hod.

Odpoledne15,45 - 16,30 hod.

Případné změny při omezení provozu (např.: prázdniny) najdete aktuálně na hlavních dveřích budovy školky.

Organizace dne je dána rámcově, podle potřeb, podmínek a okolností ji lze upravovat a měnit. Naší snahou je dostatečně pružný režim dne, který reaguje na individuální potřeby každého dítěte.
Dětem umožňujeme potřebné zázemí, klid, bezpečnost i soukromí. Děti mají možnost účastnit se činnosti dle vlastní volby. Usilujeme tak, abychom děti podněcovali k vlastní aktivitě a experimentování a umožňujeme jim pracovat svým tempem.

 

Zřizovatel

O nás

Právní forma :
příspěvková organizace od 1.1.2003
IČO: 72 744 049
Identifikátor: 600 074 056

Kontaktujte nás

MŠ Klíček

Svojsíkova 754

473 01 Nový Bor
tel.: 487 726 647
777 466 914
e-mail: reditelka@msklicek.cz