kalendarTéma měsíce: "PRINCEZNA ZE MLEJNA"

- budeme pozorovat probouzející se jarní přírodu a změny typické pro jarní počasí
- budeme se seznamovat s vodním ekosystémem
- společně jarně vyzdobíme třídy, šatny a chodby MŠ
- budeme si upevňovat znalosti o domácích a hospodářských zvířatech a jejich mláďatech
- využijeme další témata, která nám nabízí pohádka měsíce

Co jsme na tento měsíc připravili?

9.3. v 10,00 - NÁVŠTĚVA V 1.TŘÍDÁCH ZŠ U lesa
- předškoláčci ze všech tříd se půjdou podívat za kamarády do školy

10.3. v 10,00 - NÁVŠTĚVA V 1.TŘÍDÁCH ZŠ nám. Míru
- předškoláčci ze všech tříd se půjdou podívat za kamarády do školy

14.3. v 8,15 - POHÁDKA V MŠ - "CIRKUS NA KOLEČKÁCH"
- divadlo Koloběžka
- vybíráme 45,-

16.3. v 9,30 SENIORCENTRUM NOVÝ BOR Z DŮVODU NEMOCI SE NEKONÁ
- společné tvoření dětí a seniorů
- starší děti z Houbičky

20.3. v 10,00 - VÝCHOVNÝ KONCERT ZUŠ
- v divadle Nový Bor
- středňáčci a předškoláčci
- vybíráme 30,-

21.3. VÍTÁNÍ JARA NA ZAHRADĚ MŠ
- zážitkové dopoledne pro děti
- program pro všechny třídy připraví p.učitelky z Houbičky

24.3. v 9,00 - WORKSHOPY SE ZUŠ
- hudební, výtvarný a dramatický workshop připraví učitelé ze ZUŠ
- pro středňáčky a předškoláčky
- třída Houbička, Jahůdka, Borůvka  a Kaštánek

24.3. VYNÁŠENÍ MORENY
- Domov důchodců Sloup v Čechách
- společná akce dětí a seniorů
- odjezd v 8,40 hromadnou dopravou, návrat na oběd
- třída Čtyřlístek

25.3. (sobota) v 9,00 - ZPÍVÁME NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
- vybrané děti ze sborečku

29.3. od 8,00 - SPOLEČNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ
-  třídní tabla s pohádkovým tématem

31.3. v 9,00 - SPORTOVNÍ DOPOLEDNE V ZŠ U LESA
- sportování předškoláčků

O nás

Právní forma :
příspěvková organizace od 1.1.2003
IČO: 72 744 049
Identifikátor: 600 074 056

Podporují nás

FMP ERN

 

Kontaktujte nás

MŠ Klíček

Svojsíkova 754

473 01 Nový Bor
tel.: 777 466 915
777 466 914
e-mail: reditelka@msklicek.cz

Zřizovatel