INFORMACE K ÚHRADĚ ŠKOLNÉHO PRO ROK 2022/23

 

Úplata za předškolní vzdělávání /školné/ činí:

460,- Kč  pro děti navštěvující MŠ alespoň jeden den v měsíci

230,- Kč  udržovací poplatek pro děti, které nastoupí později než 1.9.2022

 

Školné pro rok 2022/2023 

 Platba:

  • Trvalým příkazem, č.účtu: 27-5263340237/0100
  • zadat vždy k 15.dni předcházejícího měsíce

Vždy uvádějte: variabilní symbol - 301                           

                         zpráva pro příjemce - jméno a příjmení dítěte

  • Trvalý příkaz mějte zadaný od srpna 2022 do května 2023 (prázdniny se platí zvlášť, v hotovosti, do konce června. Částka na červenec a srpen činí 20,-Kč/den a je násobena celkovým počtem dní, na které bude dítě předem přihlášeno, včetně docházky do náhradní mateřské školy.)
  • V prosinci (o vánočních prázdninách) se základní výše úplaty poměrně sníží na 360,-Kč. Pokud dítě nebude docházet do mateřské školy ani jeden den v prosinci, bude úplata snížena na polovinu z částky, tj. 180,-Kč.
  • Veškeré přeplatky za školné budou vypláceny na konci školního roku (v srpnu).
  • Děti v posledním roce docházky do mateřské školy a děti které budou mít ve školním roce 2022/2023 povolený odklad povinné školní docházky, mají vzdělávání bezúplatné.
  • Více ve směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání, kterou najdete ZDE.
  • V případě dalších dotazů se můžete obracet na paní učitelku Andreu Matysovou, kterou naleznete ve třídě Žabiček.

     Kontakt: 608 333 661


O nás

Právní forma :
příspěvková organizace od 1.1.2003
IČO: 72 744 049
Identifikátor: 600 074 056

Podporují nás

FMP ERN

 

Kontaktujte nás

MŠ Klíček

Svojsíkova 754

473 01 Nový Bor
tel.: 777 466 915
777 466 914
e-mail: reditelka@msklicek.cz

Zřizovatel