loga czde
Projekt "Kamarádství bez hranic" reg.č. ERN-0998-CZ-19.09.2019


Je ráno a my s dětmi netrpělivě vyhlížíme autobus, který přiveze kamarády z Waltersdorfu. Dlouho jsme se s nimi neviděli a tak jsme zvědaví, co děti přes léto prožily. Po přivítání jsme tentokrát zamířili společně autobusem do České Lípy, kde jsme navštívili dopravní hřiště.

Nejprve jsme se posilnili svačinou a pak jsme se rozdělili do tří skupinek. Pod vedením paní Sadílkové, která mimo jiné vede zdejší dopravní výchovu, si děti nejprve vyslechly důležité informace k pravidlům hřiště. Poté si děti nasadily helmy a mohly si vybrat na čem budou jezdit – kolo, koloběžka, odrážedlo, ale i třeba malá autíčka. Poté mohlo vše vypuknout!

Děti se tak mohly na dopravním hřišti setkat se světelnými semafory, dopravními značkami, s kruhovým objezdem i se železničním přejezdem. Vcítit se do role nejen řidičů, ale i chodců a naučit se dávat přednost. Zároveň si tak rozšiřovaly i upevňovaly své znalosti, jak se správně pohybovat v běžném provozu.

Z dopravního hřiště jsme odcházely plní dojmů a zážitků. Cestou na oběd jsme naše nově získané vědomosti upevňovali – přecházení přes přechod, určování dopravních značek, apod. Dokonce se nám podařilo i vidět jak přijíždí vlak a padají závory, což se dětem velmi líbilo.

Po dobrém obědě v restauraci Kozlovna na sídlišti Slovanka, nastal čas loučení. Kamarádi nás vysadili v Novém Boru a dál pokračovali do své školky. A my se už teď těšíme na další společné zážitky.

Es ist morgen und wir warten mit Kindern ungeduldig auf dem Bus, der die Freunde aus Waltersdorf mitbringt. Wir haben die Kinder lange nicht gesehen und da sind wir neugierig, was sie in den Ferien erlebt haben. Nach dem Begrüßen sind wir diesmal zusammen nach Česká Lípa zum Verkehrsgarten losgefahren.

Zuerst haben wir uns mit Frühstück gestärkt und dann teilten wir uns in drei Gruppen. Unter der Leitung von Frau Sadílková, die unter anderem hiesige Verkehrserziehung leitet, hörten sich die Kinder zuerst wichtige Informationen zu den Regeln des Platzes an. Danach haben sich die Kinder die Helme aufgesetzt und konnten sich aussuchen, womit sie fahren wollen – mit Fahrrad, Roller, Kinderrutsche und auch kleine Autos. Dann konnte alles beginnen.

Die Kinder konnten auf dem Garten Ampeln, Verkehrszeichnen, Kreisverkehr und Bahnübergang finden. Sie konnten nicht nur Fahrer sein, aber auch Fußgänger und dabei lernten die Vorfahrt geben. Die Kinder haben ihre Kenntnisse, wie sie sich im üblichen Verkehr benehmen sollen, verbreitet.

Vom Verkehrsplatz gingen wir voll von Eindrücken weg. Auf dem Weg zum Mittagessen haben wir das neue gewonnene Wissen gefestigt – über Fußgängerüberweg gehen, Bestimmen der Verkehrszeichen, usw. Die Kinder haben auch einen Zug gesehen, was ihnen sehr gefallen hat.

Im Restaurant Kozlovna bekamen wir ein leckeres Mittagessen und dann mussten wir uns mit den Kindern aus Waltersdorf schon verabschieden. Wir freuen uns schon sehr auf nächstes Treffen.

 

1 1
1 1
1 2
1 2
1 3
1 3
1 4
1 4
1 5
1 5
1 6
1 6
1 7
1 7
1 8
1 8
1 9
1 9
1 10
1 10
1 11
1 11

Další fotografie zde/ Mehr fotos hier: https://kliceknovybor.rajce.idnes.cz/dopravni_hriste/ 

O nás

Právní forma :
příspěvková organizace od 1.1.2003
IČO: 72 744 049
Identifikátor: 600 074 056

Podporují nás

FMP ERN

 

Kontaktujte nás

MŠ Klíček

Svojsíkova 754

473 01 Nový Bor
tel.: 777 466 915
777 466 914
e-mail: reditelka@msklicek.cz

Zřizovatel