Klek Svojskova3 MŠ Klíček

pohadka pulz

Vážení rodiče,
dle pokynů MŠMT jsme pro Vás připravily nabídku činností distančního vzdělávání pro předškolní děti.
Práci dětí dokumentujte a dle dohody s paní učitelkou ji zasílejte e-mailem, nebo přineste osobně do MŠ v domluveném termínu. Práce se budou zakládat do portfolií dětí.

Kontakty do jednotlivých tříd:

Třída Jahůdka

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Třída Houbička

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Třída Čtyřlístek

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Dítě jeho psychika

Cílem této oblasti je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity.

Motivační pohádka „Krtek a sluníčko“

Jednou ráno vylezl krtek ze svého domečku a s údivem sledoval, jak venku prší, fouká a je takové chladno, že mu zebou tlapičky.
„To jsem blázen“, říkal si krtek. „Včera bylo teplo, hřálo sluníčko, poletovalo tu plno motýlů, kytičky se smály, ptáci zpívali a dnes? Vidím jen mlhu a déšť, jako by to tu někdo začaroval…, asi nějaký zlý kouzelník. Brrr, to je zima! Budu si muset vzít nějaký teplý svetr, abych nenastydl.“
Zrovna v tu dobu kolem skákal kamarád zajíc. „Hej, zajíci, nevíš, proč se tak najednou ochladilo?“ Nevím, nevím, krtku. Běžím k babičce pro nějakou teplou čepici, zebou mě uši. Pojď se mnou, babička je moudrá, hodně toho ví, možná nám řekne, co se to tu děje.
Cestou potkali broučky, mravence i ježka. Všichni z té změny počasí byli smutní a hledali suché místo na úkryt.
Babička oba kamarády přivítala a hned uvařila teplý čaj, aby se všichni zahřáli. Zajíc jí hned vyprávěl o zlém kouzelníkovi, co začaroval jejich louku.
A babička se jen usmála. „Ale kdepak kouzelník, přišel DUBEN. V dubnu si s námi počasí trochu hraje. Chvíli svítí sluníčko, pak zase prší, fouká, jsou mlhy a chladno“. A babička vyprávěla zvířátkům, jak se v dubnu mění počasí i síla sluníčka.

Otázky k pohádce:

 • Jaká zvířátka jsou v pohádce?
 • Co krtka překvapilo?
 • Za kým se se zajícem vydali?
 • O kom si mysleli, že jim začaroval louku?
 • Co jim řekla babička?

Matematické činnosti

 • Příloha č.1 – spoj počet kapek se správným číslem
 • Příloha č.2 – jednoduché sudoku
 • Příloha č.3 – spočítej písmena ve slovech a počet zapiš do tabulky. Můžeš si také zkusit slovo opsat

Výtvarné činnosti

 • Výroba dešťové kapky z balónku – nafoukni si modrý balónek a následně mu dolep očička, nos, pusu, nožičky,…
 • Namaluj duhu – dej si pozor na to, jak správně mají jít barvičky po sobě

Vybarvování omalovánek

 • Viz příloha č.4
 • Viz příloha č.5

 

Dítě a jeho tělo

Cílem této oblasti je podporovat fyzickou pohodu dítěte, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním návykům a postojům.

Cvičení s říkankou „Počasí“

 • Viz příloha č.6

Činnosti:

 • Příloha č.7
 • Příloha č.8
 • Příloha č.9

Dítě a ten druhý

Cílem této oblasti je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

Činnosti:

Výroba ukazatele počasí do tvého pokojíčku

 • Příloha č.10 – obrázek si vybarvi, vystřihni a s pomocí rodičů přidělej ručičku. Každé ráno si můžete společně povídat o tom, jaké je venku počasí a na ukazateli si ho nastavit.

Hádanky na téma „Počasí“

Sfoukne listí ze stromu,
sundá čepku z hlavy,
foukne vůni do domu,
létání ho baví. (vitr)

Bílá paní z konvičky
polila svět celičký.
Vidím na krok, dál už nic,
svět se ztrácí čím dál víc! (mlha)

Slunce v dešti kreslí most
malým dětem pro radost. (duha)

Běhá to okolo chalupy,
dělá to cupity dupity? (dešťové kapičky)

V zimě dokonce i zebe.
V létě je ho plné nebe.
Na obzoru beránky
zrána jako za večera
proměňuje v červánky.
Co je to? (sluníčko)

Dítě a společnost

Cílem této oblasti je uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí.

Námětová hra na rosničku

 • moderování počasí v televizi vyrobené z kartonu. Každý člen rodiny si může zkusit, jaké je být rosničkou.

Dítě a svět

Cílem této oblasti je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.

Společné povídání o tom, že do různého počasí patří různé oblečení

Činnosti:

 • Spoj správné oblečení s počasím – příloha č.11
 • Vystřihni oblečení a nalep ho ke správnému počasí – příloha č.12

Přílohy zde

O nás

Právní forma :
příspěvková organizace od 1.1.2003
IČO: 72 744 049
Identifikátor: 600 074 056

Podporují nás

FMP ERN

 

Kontaktujte nás

MŠ Klíček

Svojsíkova 754

473 01 Nový Bor
tel.: 777 466 915
777 466 914
e-mail: reditelka@msklicek.cz

Zřizovatel