Klek Svojskova3 MŠ Klíček

pohadka pulz

Náměty na domácí aktivity s dětmi na téma „Šípková Růženka“

Z důvodu uzavření MŠ Klíček Vám paní učitelky poskytují inspiraci na práci s dětmi a jejich rozvoj v jednotlivých oblastech.

Aktivity pro starší děti

Pohybové aktivity:

Říkanka s pohybem

  • Princeznička na bále (F. Hrubín)

 

Princeznička na bále      (ruce v bok, podřepy)
poztrácela korále.          (dlaně vzhůru – diví se)
Její táta, mocný král,     (naznačení korunky pomocí rukou)
Honzíka si zavolal:         (ruce k pusince – volá)

 

„Honzíku, máš namále,      (Hrozíme prstem – tytyty)

přines nám ty korále!“       (Pořád hrozíme)

Honzík běžel za horu,         (běžíme na místě)

nakopal tam bramborů.    (kopání brambory)

 

Vysypal je před krále:   (vysypeme korále)

„Nesu vám ty korále,    (ukáže korálek na dlani)

větší už tam neměli,     (pokrčení rameny)
snědli je už v neděli.“   (tleskání do rytmu)

Grafomotorická cvičení:

Dokresli kytičku – viz příloha č. 1

Princezniny šaty – viz příloha č. 2

Dokresli princezně obličej – viz příloha č. 3

Poskládej princezně šatičky – harmonika – viz příloha č. 4

Rozvoj jazykových dovedností:

Dechové cvičení – Foukání korálků, kuliček do důlku

  • Dbát na správnou techniku dýchání – nádech nosem a výdech pusou

O Šípkové Růžence

  • Obrázková pohádka – viz příloha č. 5

Činnosti k pohádce:

  • Rozhovor o pohádce – Kolik bylo sudiček? Co Růžence předpověděla zlá sudička? Co jí předpověděly hodné sudičky? Co nechali král s královnou z království odstranit? O co se Růženka píchla? Co se stalo s královstvím, když se Růženka píchla? Kdo jel po sto letech kolem království? Co udělal? Jak princ princeznu probudil? Jak pohádka dopadla?
  • Dějová posloupnost pohádky – vystřihni obrázky, správně sestav podle posloupnosti, nalep a vybarvi – viz příloha č. 6
  • Dramatizace pohádky

Matematické představy:

Skládání puzzlí – viz příloha č. 7 – vystřihni si puzzle, slož je a nalep na papír

Skládání hradu z geometrických tvarů – viz příloha č. 8  – vystříhej si tvary a slož z nich zámek pro prince a princeznu

Vybarvi korunky podle zadaného čísla – viz příloha č. 9

Vybarvi stejné korunky stejnou barvou – viz příloha č. 10

Výtvarné činnosti:

Výroba zámku z ruliček od toaletního papíru – viz příloha č. 11

Postavte si doma svůj hrad – viz příloha č. 12

Nalep si svého prince z geometrických tvarů – viz přílohy č. 13 a 14

Navrhni si svůj erb – viz příloha č. 15

 

Aktivity pro mladší děti

Pohybové aktivity:

Vyjádření hudby pohybem – královský bál – střídat různé styly hudby

Grafomotorická cvičení:

Dokresli princezně obličej – viz příloha č. 16

Postav si svůj zámek z kostek – viz příloha č. 17

Ozdob princezniny šaty kuličkami z papíru – mačkání papíru – viz příloha č. 18

Rozvoj jazykových dovedností:

Dechové cvičení – Odfoukávání okvětních lístků z dlaně (lístky papíru) – zesilování a zeslabování výdechového proudu

  • Dbát na správnou techniku dýchání – nádech nosem a výdech pusou

O Šípkové Růžence – viz starší děti

Činnosti k pohádce:

  • Rozhovor o pohádce – Kolik bylo sudiček? Co Růžence předpověděla zlá sudička? Co jí předpověděly hodné sudičky? Co nechali král s královnou z království odstranit? O co se Růženka píchla? Co se stalo s královstvím, když se Růženka píchla? Kdo jel po sto letech kolem království? Co udělal? Jak princ princeznu probudil? Jak pohádka dopadla?
  • Omalovánky – viz přílohy č. 19 a 20

Matematické představy:

Najdi stejnou korunku – viz příloha č. 21

Najdi správný stín ke květině – viz příloha č. 22

Vybarvi stejné geometrické tvary stejnou barvou – viz příloha č. 23

Výtvarné činnosti:

Výroba princezny z papírového tácku – viz příloha č. 24

Ozdob si korunku dle své fantazie – viz příloha č. 25

Vyrob a ozdob si svoji korunku – viz příloha č. 26

 

Přílohy zde

O nás

Právní forma :
příspěvková organizace od 1.1.2003
IČO: 72 744 049
Identifikátor: 600 074 056

Podporují nás

FMP ERN

 

Kontaktujte nás

MŠ Klíček

Svojsíkova 754

473 01 Nový Bor
tel.: 777 466 915
777 466 914
e-mail: reditelka@msklicek.cz

Zřizovatel