Klek Svojskova3 MŠ Klíček

pohadka pulz

Náměty na domácí aktivity s dětmi na téma „Zvířátka a jejich mláďátka“

Z důvodu uzavření MŠ Klíček Vám paní učitelky poskytují inspiraci na práci s dětmi a jejich rozvoj v jednotlivých oblastech.

Aktivity pro starší děti

Pohybové aktivity:

Házení obouruč od hrudníku ve dvojicích – přihrávka

Rozcvička podle jména – viz příloha č. 1

Hod na cíl horním obloukem drobnými předměty

Země je láva – zdolávání dráhy bez toho, aniž by se děti dotkly země – viz příloha č. 2

Opičí dráha z lepicí pásky – viz příloha č. 3

Grafomotorická cvičení:

Kresba do písku či krupice – viz příloha č. 4

Domácí zvířátka – pojmenuj zvířátka na obrázku, vybarvi je, vystřihni a namaluj jim domeček, do kterého je nalep – viz příloha č. 5

Modelování zvířecích postav – recept na domácí modelínu viz náměty na práci na téma „O neposlušných kůzlátkách“

Dokresli domácí zvířátka – viz příloha č. 6

Pejskova cesta – plynulá čára bez přerušování – viz příloha č. 7

Grafomotorické pracovní listy

 • viz přílohy č. 8 a 9

Rozvoj jazykových dovedností:

Dechové cvičení – foukání do kuličky po dráze z lepicí pásky – viz příloha č. 10

 • Dbát na správnou techniku dýchání – nádech nosem a výdech pusou

O třech prasátkách

Byla jednou tři prasátka, která se rozhodla, že se vydají do světa. Toulala se po loukách, hrála si a dováděla. Ale přešlo jaro i léto, začal podzim a venku byla zima. Rozhodla se prasátka, že si postaví domečky.

První prasátko stavělo domeček ze slámy, druhé ze dřeva a třetí z cihel.
První prasátko mělo svůj domeček rychle postavený, druhému trvala stavba o něco déle, ale nejvíce práce se stavbou domečku mělo třetí prasátko. Jeho dva bratři se mu posmívali: „Kdybys stavěl jako my, byl bys už hotový!“ Ale třetímu prasátku to nevadilo: „Alespoň se na mě nedostane vlk, až přijde!“ A na jeho slova také brzy došlo.
Prasátka zanedlouho zjistila, že se okolo potlouká hladový vlk. Moc se polekala a schovala se do svých domečků.

Vlk přišel k domečku ze slámy a volal na prasátko: „Prasátko, pojď ven, budeme
si hrát!“ Když prasátko nešlo, začal ze všech sil foukat na domeček, až všechnu slámu
z domečku odfoukal. Prasátko ale stačilo utéct a schovat se u svého bratra v dřevěném domečku.
Vlk přišel k domečku ze dřeva. „Nebojte se, prasátka, pojďte ven, budeme si hrát,“ volal sladkým hlasem, aby prasátka ošálil. Ve skutečnosti už se ale těšil, jak si na prasátkách pochutná.
Když prasátka nevylezla, začal foukat – nejprve slabě, potom silněji. Foukal, až domeček taky rozfoukal. Ještě štěstí, že prasátka utekla a stihla se schovat v domečku z cihel.

Vlk přiběhl k domečku třetího prasátka a začal foukat. Foukal ze všech sil, foukal, ale domeček se mu rozfoukat nepodařilo. Přemýšlel, jak by se na prasátka dostal, a napadlo ho, že do domečku vleze komínem. Vylezl na střechu a spustil se do komína. Ale dole mezitím prasátka pořádně roztopila ohniště a vlka nejenže štípal kouř do očí, ale ještě si na ohni připálil ocas. Vyrazil ven z komína a utíkal, až se mu za patami kouřilo.
Od té doby už nikdy na paseku nepřišel a prasátka v bezpečí společně hospodařila
v domečku z cihel.

Činnosti k pohádce:

 • Rozhovor o pohádce – jaká zvířátka v pohádce vystupovala? Kdo ničil prasátkům domečky? Z čeho si prasátka postavila své domečky? Které domečky vlk rozfoukal? Ve kterém domečku se nakonec prasátka zabydlela? Jak dopadl vlk?
 • Dechové cvičení – foukej jako vlk (zeslabování a zesilování výdechového proudu) – správná technika dýchání!
 • Dějová posloupnost pohádky – vystřihni obrázky, správně sestav podle posloupnosti, nalep a vybarvi – viz příloha č. 11
 • Děti mají u sebe hromádku např. hříbečků či kostek, při každém zaslechnutí slov prasátko/prasátka dají do misky jeden dílek (celý text = 19 dílků)

Matematické představy:

Pejsek a kost – bludiště – viz příloha č. 12

Vytváření skupin o daném počtu prvků (2-3) – pomocí tvoření skupin určit, která má více, méně, stejně prvků

Najdi odlišné zvířátko – viz příloha č. 13

Najdi zvířátkům správný stín – viz příloha č. 14

Přiřaď správně mláďátka ke zvířátkům – viz příloha č. 15

Výtvarné činnosti:

Výroba prasátkové kasičky – viz příloha č. 16

Výroba zvířecích květináčků z plastové lahve – viz příloha č. 17

Ovečka z popcornu – viz příloha č. 18

Výroba prasátka z geometrických tvarů – viz příloha č. 19

 

Aktivity pro mladší děti

Pohybové aktivity:

Spontánní vyjádření hudby pohybem – s použitím šátků, stuh, balónků

Shazování kelímků, lahví míčkem v punčoše – viz příloha č. 20

Cvičení rovnováhy – stoj na jedné noze, střídat s chůzí

Chytání míče koulejícího se po šikmé ploše

Grafomotorická cvičení:

Spoj čarou stejné kočičky – viz příloha č. 21

Spoj dvě zvířátka rovnou čarou – viz příloha č. 22

Grafomotorický pracovní list – viz příloha č. 23

Vystřihování zvířátek z časopisů – lepení koláží

Rozvoj jazykových dovedností:

Dechové cvičení – foukání kuliček do domečků – viz příloha č. 24

 • Dbát na správnou techniku dýchání – nádech nosem a výdech pusou

O třech prasátkách – text viz starší děti

Činnosti k pohádce:

 • Rozhovor o pohádce – jaká zvířátka v pohádce vystupovala? Kdo ničil prasátkům domečky? Z čeho si prasátka postavila své domečky? Které domečky vlk rozfoukal? Ve kterém domečku se nakonec prasátka zabydlela? Jak dopadl vlk?
 • Přiřaď k prasátkům jejich domečky – viz příloha č. 25
 • Omalovánky – viz přílohy č. 26 a 27
 • Děti mají u sebe hromádku např. hříbečků či kostek, při každém zaslechnutí slov prasátko/prasátka dají do misky jeden dílek (celý text = 19 dílků)
 • Dechové cvičení – foukej jako vlk (zeslabování a zesilování výdechového proudu) – správná technika dýchání!

Matematické představy:

Sestav správně příbory – viz příloha č. 28

Pojmenuje zvířátka a jejich mláďátka a správně je k sobě přiřaď – viz příloha č. 29

Spoj správně zvířátko a jeho pochoutku – viz příloha č. 30

Puzzle prasátko – vybarvi a vystřihni si puzzle, následně je sestav – viz příloha č. 31

Hádanky o zvířátkách

 • Po obloze pluje,
  na louce si skáče,
  trká, vyhazuje,
  má vlněný fráček.
  Kdo je to?

        -beránek-

 • Malý, velký, bílý, černý,
  svému pánu vždycky věrný.
  Ocáskem vrtí z radosti,
  pochutnává si na kosti. 
  -pes-

 • Heboučké je jako z vaty
  kožíšek má mourovatý.

     -kotě-

 • Celý týden trávu žvýká,
  aby dala krajáč mlíka.
  Nepospíchá, má dost času,
  rohy nosí pro okrasu.
  -kráva-

 • Běží kolem sestřička,
  žluťounká je celičká.                    
  Naše máma slepice,                
  sezobala nejvíce.   
                               

        -kuře-

Výtvarné činnosti:

Kuřátko z otisků – Na čtvrtku dětem předkreslete jednoduchý tvar kuřátka. Děti si namočí prst do žluté nebo oranžové barvy a po obvodu nakreslené čáry budou tiskat prstíky. (zobák, ocásek, končetiny-oranžovou temperou). – viz příloha č. 32

Ovečka – korkovým špuntem tiskáme ovečce vlnu, poté dolepíme hlavu a nohy – viz příloha č. 33

Kravička z otisku ručičky – viz příloha č. 34

 

Přílohy zde

O nás

Právní forma :
příspěvková organizace od 1.1.2003
IČO: 72 744 049
Identifikátor: 600 074 056

Podporují nás

FMP ERN

 

Kontaktujte nás

MŠ Klíček

Svojsíkova 754

473 01 Nový Bor
tel.: 777 466 915
777 466 914
e-mail: reditelka@msklicek.cz

Zřizovatel