loga czde
Projekt "Kamarádství bez hranic" reg.č. ERN-0998-CZ-19.09.2019


Hned první týden v lednu nás přijeli navštívit kamarádi z Waltersdorfu. Ráno jsme se pustili s dětmi do příprav zdravé svačinky.  Děti loupaly, krájely a zdobily sněhuláky z ovoce a ze zeleniny. A netrpělivě jsme čekali na příjezd dětí a jejich učitelek. 

Po svačince jsme se přivítali zpěvem písní jak v češtině, tak i v němčině a popřáli jsme si do nového roku. Téma našeho setkání byly zimní radovánky se sněhem, ale jelikož nám počasí moc nepřálo, měli jsme připravený náhradní plán. Děti jsme rozdělili do skupin a mohlo se začít.

Na koberci byla pro jednu skupinku připravená překážková dráha – hod na cíl, přitahování na lavičce, prolézání tunelem a slalom mezi kužely. Mezitím druhá skupinka dětí byla u stolečků, kde si procvičovaly jemnou motoriku v podobě mačkání papírových koulí. Z nich potom každý vytvořil sněhuláka na kartonu, kterého si odvezl domů.  Po vystřídání všech činností zbyla chvíle na společné hraní.

Čas rychle utíká a tak jsme se s kamarády začali loučit. Příští měsíc pojedeme za dětmi a čeká nás karnevalové veselí.

Gleich in der ersten Woche im Januar besuchten uns die Freunde aus Waltersdorf. Am Morgen haben wir mit den Kindern ein gesundes Frühstück vorbereitet. Die Kinder schälten, schnitten, dekorierten die Schneemänner aus Obst und Gemüse und ungeduldig haben wir auf die Ankunft der Kinder und Erzieherinnen gewartet.

Nach dem Essen haben wir uns mit dem Singen, sowohl im Tschechisch als auch im Deutsch begrüßt und wir haben uns alles Gute für das neue Jahr gewünscht. Das Thema unseres Treffens waren Winter Freuden mit Schnee, und weil das Wetter nicht mitgespielt hat, hatten wir ein Ersatzprogramm vorbereitet. Die Kinder haben wir in Gruppen geteilt und wir konnten beginnen.

 Auf dem Teppich war für eine Gruppe ein Hindernisweg – Zielwerfen, Kräftigung der armen bei der Bank, durch Tunnel kriechen, Slaloms zwischen den Kegeln vorbereitet. Gleichzeitig war die zweite Gruppe bei den Tischen, wo sie sich die weiche Motorik beim Drücken der Papierkugel geübt haben. Aus dem Papierkugeln erzeugten sie einen Schneemann auf dem Kartonpapier, welcher sie nach Hause mitnahmen. Nach dem Wechsel aller Tätigkeiten bleibt eine Weile für gemeinsames Spielen.

Die Zeit vergeht schnell und so haben wir uns mit den Freunden verabschiedet. Nächsten Monat fahren wir zu den Kindern nach Waltersdorf und es erwartet uns ein lustiger Karneval.

1 1
1 1
1 2
1 2
1 3
1 3
1 4
1 4
1 8
1 8
1 15
1 15
1 16
1 16
1 17
1 17
1 18
1 18
1 19
1 19

Další fotografie zde/ Mehr fotos hier: https://kliceknovybor.rajce.idnes.cz/CN_-_hratky_na_snehu/

 

O nás

Právní forma :
příspěvková organizace od 1.1.2003
IČO: 72 744 049
Identifikátor: 600 074 056

Podporují nás

FMP ERN

 

Kontaktujte nás

MŠ Klíček

Svojsíkova 754

473 01 Nový Bor
tel.: 777 466 915
777 466 914
e-mail: reditelka@msklicek.cz

Zřizovatel