loga czde
Projekt "Kamarádství bez hranic" reg.č. ERN-0998-CZ-19.09.2019


Pro děti začíná nejkouzelnější měsíc v roce. S tím jsou spojené tradice české a i německé, které se od sebe ale navzájem odlišují. Děti se tak seznamují s vánočními zvyky svých německých kamarádů.

Hned v pondělí nám paní kuchařky v naší školce zadělaly těsto na vánočky. Děti se s chutí pustily do pletení vánoček a moc jim to šlo. Proto jsme zvládli uplést 37 menších vánoček. Paní kuchařky nám pomohly s pomašlováním, posypáním mandlemi a upečením. Vůně se linula po celé školce.

Hurá!! Jedeme do Waltersdorfu a tentokrát nejedeme s prázdnou. Při vstupu do školky na nás dýchla atmosféra Vánoc. Po chodbách byly rozvěšené mikulášské punčochy, vánoční stromečky, svícínky a vše bylo v přírodním duchu. A v této vánoční atmosféře následovala i naše společná snídaně v podobě vánočních stromků nejen z ovoce, ale i ze zeleniny.

Při svačině jsme se navnadili poslechem vánočních koled. Poté jsme si zazpívali českou koledu Půjdem spolu do Betléma a kamarádi nám zazpívali jejich německou píseň Kling Glöcchen. Poté jsme se rozdělili do dvou skupinek. Jedna skupina si zdobila papírové sáčky vánočními motivy a druhá skupinka měla připravená těsta a vykrajovátka na společné pečení cukroví. Těsto dětem připravila jedna hodná maminka. Děti se postupně v činnostech vystřídaly a vše je velmi bavilo.

Mezitím paní kuchařky upekly cukroví a děti si je vložily do svých vyrobených pytlíčků. Protože se v tomto roce vidíme naposledy, popřáli jsme si hezké Vánoce a děti předaly jednotlivě svým německým kamarádům naše vlastnoručně upletené vánočky.

Celé setkání mělo příjemnou a kouzelnou atmosféru.

Für die Kinder beginnt der zauberhafteste Monat des Jahres. Damit sind verschiedene tschechische und deutsche Traditionen verbunden, die sich voneinander unterscheiden. Unsere Kinder lernen die Traditionen der deutschen Freunde kennen.

Gleich am Montag haben unsere Köchinnen im Kindergarten einen Teig für Weihnachtsstriezel vorbereitet. Die Kinder haben voll mit Freunde die Weihnachtsstriezel geflochten und es ist ihnen gut von der Hand gegangen. Die Köchinnen haben uns mit dem Einpinseln, Bestreuen mit Mandeln und dem Backen geholfen. Der Duft verbreitet sich durch den ganzen Kindergarten. Hura!! Wir fahren nach Waltersdorf und diesmal nicht mit leeren Händen. Beim Eintritt im Kindergarten empfing uns die Weihnachtsatmosphäre.  Auf den Fluren wurden die Nikolaus Strümpfen aufgehängt, Weihnachtsbäume, Kerzenständer alles im Naturdekor ausgestellt. Und in dieser Weihnachtsatmosphäre folgte auch unser gemeinsames Frühstück in der Form von Weihnachtsbäumen nicht nur aus Obst, aber auch aus Gemüse.

Beim Essen hörten wir die Weihnachtslieder, die uns schön eingestimmt haben. Danach haben wir das tschechische Weihnachtslied „Půjdem spolu do Betléma“ gesungen und die deutschen Freunde haben uns das Lied Kling Glöckchen gelernt. Danach teilten wir uns in zwei Gruppen. Eine Gruppe hat die Papiertüten mit Weihnachtsmotiven dekoriert und die zweite Gruppe hat Teig und Ausstechformen für das gemeinsame Backen vorbereitet. Den Teig hat eine nette Mutti für die Kinder gemacht. Die Kinder haben sich bei den Tätigkeiten abgewechselt und alles macht ihnen Spaß.

In zwischen haben die Köchinnen unsere Plätzchen gebacken und die Kinder haben sie in ihren Weihnachtsbeutel gelegt. Weil wir uns im diesen Jahr zum letzten Mal gesehen haben, haben wir den Kinder schöne Weihnachten gewünscht und die Kinder gaben ihren Freunden unsere eigenhändig geflochtenen  Weihnachtsstriezel über.

Das ganze Treffen hatte eine angenehme und zauberhafte Atmosphäre.

1 1
1 1
1 12
1 12
1 56
1 56
1 71
1 71
1 81
1 81
1 85
1 85

Další fotografie zde/ Mehr fotos hier: https://kliceknovybor.rajce.idnes.cz/CN_-_peceni_cukrovi/ 

O nás

Právní forma :
příspěvková organizace od 1.1.2003
IČO: 72 744 049
Identifikátor: 600 074 056

Podporují nás

FMP ERN

 

Kontaktujte nás

MŠ Klíček

Svojsíkova 754

473 01 Nový Bor
tel.: 777 466 915
777 466 914
e-mail: reditelka@msklicek.cz

Zřizovatel