Vážení rodiče,
dle pokynů MŠMT jsme pro Vás připravily nabídku činností distančního vzdělávání pro předškolní děti.
Práci dětí dokumentujte a dle dohody s paní učitelkou ji zasílejte e-mailem, nebo přineste osobně do MŠ v domluveném termínu. Práce se budou zakládat do portfolií dětí.

Kontakty do jednotlivých tříd:

Třída Jahůdka

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Třída Houbička

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Třída Čtyřlístek

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Dítě jeho psychika

Cílem této oblasti je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity.

Motivační pohádka „Jak nechala stát myslivce Mušku v lese“

Odkaz zde

Otázky k pohádce:

 • Co se v lese udělalo? (z čeho vznikla víla?)
 • Jak se víla jmenuje?
 • Jakou barvu má její věneček?
 • Jaké zvířátko přiběhlo k Amálce?
 • Proč z ní přiběhlo?
 • Jak se jmenoval myslivec?
 • Co měl myslivec najít pro srnečka?
 • Co udělala Amálka, když myslivec usnul?
 • Jaká zvířátka vyletěla z pušky?
 • Jak pohádka dopadla?

Rozvoj souvislého vyjadřování metodou popisu (používání přídavných jmen) – popiš postavy z pohádky

Matematické činnosti

Viz příloha č.1
Viz příloha č.2
Viz příloha č.3
Viz příloha č.4

Výtvarné činnosti

Věneček pro Amálku (viz příloha č.5)

 • Vystřihování předkreslených kytiček a lepení do tvaru věnečku
 • Výroba bramborového tiskátka ve tvaru kytičky, tiskání věnečku
 • Kresba jednotlivých kytiček na věneček

Vybarvování omalovánek

 • Viz příloha č.6
 • Viz příloha č.7

 

Dítě a jeho tělo

Cílem této oblasti je podporovat fyzickou pohodu dítěte, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním návykům a postojům.

Činnosti:

 • Spontánní vyjádření hudby pohybem – tančíme jako víla Amálka
  • 2 – 3 skladky různého charakteru (i se zavřenýma očima)
 • Pohybová hra „Štronzo“ (viz příloha č.8)

Grafomotorická cvičení

 • Viz příloha č.9
 • Sestav si les na podlaze pomocí špejlí nebo jiných pomůcek, které najdete doma

Kouzelná krabice

 • Viz příloha č.10

Dítě a ten druhý

Cílem této oblasti je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

Činnosti:

 • Pojmenuj jednotlivé emoce dětí na obrázku (Viz příloha č.11)
 • Námětová hra „Na víly nebo myslivce“

Dítě a společnost

Cílem této oblasti je uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí.

Činnosti:

 • Nácvik říkanky „Myslivec“ 

Myslivci a jejich pes
dobře znají ten svůj les.
Vědí, kam pít laně chodí.
kam bažanti malé vodí,
kde že rostou nejvíc houby,
parohatý jelen troubí,
kde jezevci noru mají,
maliny kde v létě zrají.

 • Hraní různorodých společenských her s pravidly – pexeso, člověče nezlob se,…

Dítě a svět

Cílem této oblasti je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.

Činnosti:

 • Procházka v lese, pozorování ekosystému les.
 • Povídání o tom, jak se v lese chováme, jak se máme chovat k životnímu prostředí, co všechno můžeme dělat pro jeho zlepšení.

Přílohy zde

O nás

Právní forma :
příspěvková organizace od 1.1.2003
IČO: 72 744 049
Identifikátor: 600 074 056

Podporují nás

FMP ERN

 

Kontaktujte nás

MŠ Klíček

Svojsíkova 754

473 01 Nový Bor
tel.: 777 466 915
777 466 914
e-mail: reditelka@msklicek.cz

Zřizovatel