Klek Svojskova3 MŠ Klíček

pohadka pulz

Vážení rodiče,
dle pokynů MŠMT jsme pro Vás připravily nabídku činností distančního vzdělávání pro předškolní děti.
Práci dětí dokumentujte a dle dohody s paní učitelkou ji zasílejte e-mailem, nebo přineste osobně do MŠ v domluveném termínu. Práce se budou zakládat do portfolií dětí.

Kontakty do jednotlivých tříd:

Třída Jahůdka

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Třída Houbička

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Třída Čtyřlístek

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Dítě jeho psychika

Cílem této oblasti je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity.

Motivační pohádka „Jak sluníčko zaspalo“

Všichni už několik dní netrpělivě vyhlíželi jaro. Paní Zima letos kralovala dlouho, svou ledovou hůlkou čarovala a své vlády se jen tak lehce vzdát nechtěla.

Jenže přírodě se poručit nedá a všechny děti, dospěláci, zvířátka i příroda moc dobře věděli, že jaro už klepe na vrátka.

Pod bílou peřinkou se začaly klubat hlavičky prvních jarních kytiček, sníh pomalu tál a sněhulák na zahrádce pod slunečními paprsky tiše plakal, slyšíte ho?

Jeníček za oknem pozoroval, jakou má sluníčko práci. Svými paprsky muselo roztrhat zbytky sněhové peřiny, kytičkám dát sílu, aby mohly vyrůst, nabarvit jim sukénky, pošimrat travičku, ptáčkům zase zahřát zobáčky, aby všem pověděli, že už jaro přichází.

Jenže najednou byl na zahrádce nějaký zmatek a šum, vylezli broučci, žížaly, šnek i pavoučkové byli zvědaví, co se to děje. To právě probuzené kytičky naříkaly, že ještě všechny nemají barevné sukénky.

„Proč to tomu sluníčku tak trvá? Také chci barevnou sukénku.“ Naříkal petrklíč.

„Na nás sluníčko asi také zapomnělo,“ plakaly narcisky.

Jenže tohle stěžování slyšelo sluníčko a poslalo dolů svůj zlatý paprsek, aby se podívalo, co se děje.

„Ale dámy, mám spoustu práce, nebojte se, i vy se svých sukének dočkáte.“ Povídalo sluníčko. A tak sluníčko barvilo jednu sukénku za druhou, sušilo loužičky, dávalo sílu stromečkům, hladilo zvířátka, zahřívalo celou zem.

Ale po celém dni už bylo unavené. Schovalo se do mraků, uchystalo si pod hlavu malý mráček obláček a spokojeně usnulo.

Spalo a spalo a vůbec se druhý den nechtělo probudit. Únava sluníčka byla tak veliká, že se najednou na zem začal snášet bílý mlhový závoj a Paní Zima se pomalu radovala, že se opět chopí vlády.

Všechna zvířátka začala mít strach, co se to se sluníčkem stalo.

„Píp, píp, co se to stalo, kde se nám sluníčko schovalo?“ ptal se skřivánek.

„Mňáááu“, protáhla se kočička Mína. „Zase mě zebou tlapičky, myslela jsem, že už s námi sluníčko zůstane.“

„Ach ne“, plakaly sněženky, „určitě sluníčko usnulo, protože bylo moc unavené, jak jsme všichni všechno chtěli hned. Co jen budeme dělat?“

„Přece to tak nenecháme“, zavolal kos a všem řekl svůj plán.

Ptáčci, kytičky, hmyzáčci, kočička Mína a dokonce i Jeníček, kterému bylo za oknem z té podívané smutno, začali společně volat: „Halóóó, sluníčko! Halóóó!“

Ale nic naplat, sluníčko spalo dál.

A tu najednou Jeníček vyběhl na zahrádku a začal zpívat krásnou jarní písničku.

„Co to slyším, někdo mě volá?“ Sluníčko se probudilo, promnulo si svá ospalá očka a kouklo se z mraků dolů. Přes zimní závoj nebylo skoro vidět. Polekalo se, jak dlouho spalo a rychle odehnalo bílá mračna, aby se usmálo na svět.

Všichni se radovali, že se jim sluníčko vrátilo a z radosti se dali opět do zpěvu.

„Už jsem tady a vidím, že mám zase spoustu práce,“ volalo vesele sluníčko. „Ale vydržte, musím postupně, abych se zase hned neunavilo. Na jaře teprve nabírám sílu, abych mohlo hřát víc a víc.“

A tak se všichni usmívali a čekali, až se i na ně sluníčko usměje. A byli rádi, že se jim sluníčko zase vrátilo.


Otázky k pohádce:

 • Jaká dvě roční období se v pohádce vystřídala?
 • Proč byl sněhulák smutný?
 • Co znamená slovní spojení „bílá peřinka“ a že se příroda „probouzí“?
 • Co všechno má sluníčko na jaře za práci?
 • Co se sluníčku stalo?
 • Jak to nakonec dopadlo?

Matematické činnosti

 • Viz příloha č.1
 • Viz příloha č.2
 • Viz příloha č.3

Výtvarné činnosti

 • Výroba sluníčka (viz příloha č.4)

Vybarvování omalovánek

 • Viz příloha č.5
 • Viz příloha č.6

 

Dítě a jeho tělo

Cílem této oblasti je podporovat fyzickou pohodu dítěte, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním návykům a postojům.

Činnosti:

 • Říkanka s pohybem
  • Vyšlo slunce, zasvítilo, (chůze)

                 na nebi se otočilo, (ruce v bok, otáčení)

                každá kytka maličká (podřepy)

                radost má ze sluníčka. (ruce v bok a otáčení)

                Ke slunci se naklání, (úklony stranou ve vzpažení)

                listy z hlíny vyhání.

Grafomotorická cvičení:

 • Kytička (puzzle) – viz příloha č. 7 – rozstříhej obrázek podle čar, jednotlivé části zamíchej a poté slož, nalep a vybarvi. Jaká květina je na obrázku?
 • Příloha č. 8
 • Příloha č. 9
 • Příloha č. 10

Dítě a ten druhý

Cílem této oblasti je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

Činnosti:

 • Námětová hra „Na zahradníka“ – příloha č. 11 (sázení semínek)

Dítě a společnost

Cílem této oblasti je uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí.

Činnosti:

 • Dramatizace pohádky „Jak sluníčko zaspalo“ pomocí maňásků nebo plyšáků
 • Hraní různorodých společenských her s pravidly – pexeso, člověče nezlob se,…
 • Malujeme obrázek na téma „Jaro“

Dítě a svět

Cílem této oblasti je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.

Činnosti:

 • Práce s lupou: Ven s dětmi vezměte lupu, fotoaparát, vysvětlete si, k čemu se lupa používá a jak s ní můžeme pracovat. Nechte děti pozorovat, co se v trávě a v přírodě děje.
 • Pozorování změn v přírodě, pojmenovávání prvních jarních kytiček
 • Všímáme si znaků jara

Přílohy zde

O nás

Právní forma :
příspěvková organizace od 1.1.2003
IČO: 72 744 049
Identifikátor: 600 074 056

Podporují nás

FMP ERN

 

Kontaktujte nás

MŠ Klíček

Svojsíkova 754

473 01 Nový Bor
tel.: 777 466 915
777 466 914
e-mail: reditelka@msklicek.cz

Zřizovatel