loga czde
Projekt "Kamarádství bez hranic" reg.č. ERN-0998-CZ-19.09.2019


 • 1-2.jpg
 • 1-3.jpg
 • 1-8.jpg
 • 1-12.jpg
 • 1-13.jpg
 • 1-14.jpg
 • 1-27.jpg
 • 1-32.jpg
 • 3.jpg
 • 32.jpg
 • 89.JPG
 • 53509492_426938254732106_1584702701541785600_n.jpg

Lindava - Sportovní den/ Lindava statt - Sporttag

V Květnu se uskutečnil společný sportovní den českých i německých dětí ve Sklářské krčmě Ajeto v Lindavě. Počasí nám příliš nepřálo, proto jsme museli sportovní aktivity přesunout do budovy krčmy.

Vnitřní prostory jsou velmi hezké a útulné. Pro děti jsme připravili spoustu různých aktivit. Na terase krčmy byla připravená sportovní překážková dráha, kterou musely splnit všechny děti. Po splnění překážkové dráhy dostaly malou odměnu ve formě bublifuku a sportovní medaile.

Mimo sportovní aktivity tu ale byly i aktivity sklářské. Děti si zde mohly samy vyfouknout vázičku, vypískovat obrázky na skleničku a navlékat korálky pro sebe či maminku. U stolečků pak byly připravené společně aktivity pro děti a rodiče, které byly velice zajímavé.

Celý sportovní den se velice povedl a celý jsme si ho společně užili.

Waltersdorf - Vodní hrátky/ Waltersdorf - Wasserspiele

V Dubnu jsme vyrazili za našimi německými kamarády do Waltersdorfu. Naše setkání tentokrát bylo zaměřené na téma vodní hrátky.

Po příjezdu na nás čekala výborná zdravá svačinka, kterou pro nás připravily německé paní kuchařky. Svačina byla plná ovoce, zeleniny a sendvičů.  Po vydatné svačince jsme se vydali na procházku k nedalekému potůčku, kde si děti mohly pohrát.

Jelikož jsme na minulém setkání německým kamarádům ukazovali, jak se u nás slaví Velikonoce, chtěli nám tentokrát i oni ukázat, jak se Velikonoce slaví v Německu. Paní učitelky poschovávaly kolem potůčku velikonoční vajíčka, která pak děti hledaly. Hledání vajíček děti moc bavilo, protože to pro ně byl zcela nový zvyk, který v Čechách nemáme.

Když jsme našli všechna vajíčka, přesunuli jsme se na břeh potůčku, kde nás čekalo veliké překvapení. Paní učitelka z Německa, pro nás vyrobila českou a německou lodičku s vlajkou. Lodičky jsme si pustili a pozorovali jsme, jak plují po potůčku.

Celé setkání proběhlo ve veselé a příjemné atmosféře, těšíme se na další setkání.

 Nový Bor - Velikonoční tvoření/ Nový Bor - Osternbasteln

Přestože budeme Velikonoce slavit až v Dubnu, my jsme německým dětem přiblížili tradice jarních svátků již v polovině Března. Kamarádům jsme vysvětlili, jak se u nás svátky slaví. Řekli jsme jim velikonoční koledu Hody, hody a ukázali pomlázku, se kterou kluci holčičky rovnou vyšupali.

Abychom udrželi téma Velikonoc, přichystali jsme i tradiční velikonoční svačinku v podobě mazanců, beránků a ovocných vajíček. Po této dobré a vydatné svačince na děti čekala výtvarná dílnička a překážková dráha. Ve výtvarné dílničce si děti zdobily papírová vajíčka technikou papírové koláže a zajíčkova překážková dráha se skládala ze zaječího slalomu, prohazování zajíčkem, nošení vajíček na lžíci a sbírání žížalek pomocí kolíčků.

Děti obě činnosti zaujaly a plnily je s nadšením. I když jsme pro děti měli připravený bohatý program, stihli jsme si všichni společně pohrát. Na rozloučenou nám děti z Německa předaly jimi vyrobený dáreček v podobě velikonočních slepiček. Takto bylo zakončeno naše společné setkání, které proběhlo v přátelské atmosféře. Těšíme se, až se v Dubnu vydáme za kamarády do Německa my.

Waltersdorf - Karneval

Únor je měsíc Masopustu, a proto i celý minulý týden probíhal u nás ve školce v tomto duchu. Tento týden jsme však vyrazili na karneval ke kamarádům do Waltersdorfu.

Po příjezdu do německé školky jsme se převlékli do karnevalových masek a v jídelně už na nás čekala bohatá a vydatná snídaně.

Když jsme se všichni najedli, odvedli nás němečtí kamarádi a paní učitelky do tělocvičny, která byla karnevalově vyzdobená.

V tělocvičně byly pro děti připravené pohybové hry jako např. Ovečky, ovečky; Voda, oheň, písek a tanec. Když jsme se vydováděli, odebrali jsme se do třídy, kde byly pro děti nachystané omalovánky. Protože jsme se dobře bavili, čas utíkal velmi rychle.

Při loučení na nás čekala milá překvapení v podobě výborných a voňavých koblížků a vyrobených škrabošek. Cesta domů nám utíkala rychle, protože jsme si povídali o zážitcích z karnevalu. Těšíme se na další setkání.

Hned první týden v lednu nás přijeli navštívit kamarádi z Waltersdorfu. Ráno jsme se pustili s dětmi do příprav zdravé svačinky.  Děti loupaly, krájely a zdobily sněhuláky z ovoce a ze zeleniny. A netrpělivě jsme čekali na příjezd dětí a jejich učitelek. 

Po svačince jsme se přivítali zpěvem písní jak v češtině, tak i v němčině a popřáli jsme si do nového roku. Téma našeho setkání byly zimní radovánky se sněhem, ale jelikož nám počasí moc nepřálo, měli jsme připravený náhradní plán. Děti jsme rozdělili do skupin a mohlo se začít.

Na koberci byla pro jednu skupinku připravená překážková dráha – hod na cíl, přitahování na lavičce, prolézání tunelem a slalom mezi kužely. Mezitím druhá skupinka dětí byla u stolečků, kde si procvičovaly jemnou motoriku v podobě mačkání papírových koulí. Z nich potom každý vytvořil sněhuláka na kartonu, kterého si odvezl domů.  Po vystřídání všech činností zbyla chvíle na společné hraní.

Čas rychle utíká a tak jsme se s kamarády začali loučit. Příští měsíc pojedeme za dětmi a čeká nás karnevalové veselí.

Pro děti začíná nejkouzelnější měsíc v roce. S tím jsou spojené tradice české a i německé, které se od sebe ale navzájem odlišují. Děti se tak seznamují s vánočními zvyky svých německých kamarádů.

Hned v pondělí nám paní kuchařky v naší školce zadělaly těsto na vánočky. Děti se s chutí pustily do pletení vánoček a moc jim to šlo. Proto jsme zvládli uplést 37 menších vánoček. Paní kuchařky nám pomohly s pomašlováním, posypáním mandlemi a upečením. Vůně se linula po celé školce.

Hurá!! Jedeme do Waltersdorfu a tentokrát nejedeme s prázdnou. Při vstupu do školky na nás dýchla atmosféra Vánoc. Po chodbách byly rozvěšené mikulášské punčochy, vánoční stromečky, svícínky a vše bylo v přírodním duchu. A v této vánoční atmosféře následovala i naše společná snídaně v podobě vánočních stromků nejen z ovoce, ale i ze zeleniny.

Při svačině jsme se navnadili poslechem vánočních koled. Poté jsme si zazpívali českou koledu Půjdem spolu do Betléma a kamarádi nám zazpívali jejich německou píseň Kling Glöcchen. Poté jsme se rozdělili do dvou skupinek. Jedna skupina si zdobila papírové sáčky vánočními motivy a druhá skupinka měla připravená těsta a vykrajovátka na společné pečení cukroví. Těsto dětem připravila jedna hodná maminka. Děti se postupně v činnostech vystřídaly a vše je velmi bavilo.

Mezitím paní kuchařky upekly cukroví a děti si je vložily do svých vyrobených pytlíčků. Protože se v tomto roce vidíme naposledy, popřáli jsme si hezké Vánoce a děti předaly jednotlivě svým německým kamarádům naše vlastnoručně upletené vánočky.

Celé setkání mělo příjemnou a kouzelnou atmosféru.

Náš další společný výlet se tentokrát konal ve městě Liberci, kde nás čekalo společné tvoření. S dětmi z Waltersdorfu jsme se setkali před vchodem svíčkárny Rodas, kde nás přivítaly pracovnice provozovny.

Po milém přivítání jsme se nejprve nasvačili, a poté jsme se dozvěděli, co nás bude čekat za tvoření. Paní nás seznámila s průběhem celého dopoledne. Také jsme měli možnost shlédnout na televizi krátký film, který pojednával o výrobě svíček. Po tomto úvodu se děti rozdělily do skupin.

Děti měly možnost si obarvit dvě svíčky podle své vlastní fantazie, na výběr měly širokou škálu barev. Do celofánových pytlíčků si nabíraly koupelovou sůl, kterou si vybíraly podle vůní. Poslední výrobek, který nás čekal, bylo vykrajování mýdel z barevných plátů, kde si děti vybíraly tvar a barvu svého mýdla.

Po takto tvořivém dopoledni nám pořádně vyhládlo, a tak jsme se vydali do nedaleké místní restaurace Nový York na oběd, abychom si naplnila svá bříška boloňskými špagetami. Po dobrém obědě jsme se s kamarády z Německa rozloučili a nezbývalo nám nic jiného než se vydat zpět do svých školek.

Děti si tak odváží domů nejen své výrobky, ale také spousty zážitků.

Společné setkání se uskutečnilo ve Waltersdorfu. Moc jsme se těšili, jaké překvapení si pro nás děti tentokráte vymyslely.

U krásně nazdobených stolečků s podzimní výzdobou jsme se nejprve nasvačili. Ale i svačina se nesla v duchu podzimu – např.: houby mochomůrky -  nazdobené z vajíček a rajčat, sova celá ze zeleniny či ovocný strom.

Po chutné svačince nás čekalo podzimní tvoření z přírodnin. Děti měly možnost si vyrobit z kaštanů zvířátka za pomocí párátek či obtiskovat listy na papír. Po těchto činnostech zbyla ještě malá chvilka i na společné hraní. Jenom škoda, že nám počasí nepřálo, jinak bychom venku pouštěli draky.

Celé dopoledne jsme si opravdu užili. Ale protože čas rychle letí, nezbylo nám nic jiného než se s kamarády rozloučit a vrátit se zpět do školky.

Je ráno a my s dětmi netrpělivě vyhlížíme autobus, který přiveze kamarády z Waltersdorfu. Dlouho jsme se s nimi neviděli a tak jsme zvědaví, co děti přes léto prožily. Po přivítání jsme tentokrát zamířili společně autobusem do České Lípy, kde jsme navštívili dopravní hřiště.

Nejprve jsme se posilnili svačinou a pak jsme se rozdělili do tří skupinek. Pod vedením paní Sadílkové, která mimo jiné vede zdejší dopravní výchovu, si děti nejprve vyslechly důležité informace k pravidlům hřiště. Poté si děti nasadily helmy a mohly si vybrat na čem budou jezdit – kolo, koloběžka, odrážedlo, ale i třeba malá autíčka. Poté mohlo vše vypuknout!

Děti se tak mohly na dopravním hřišti setkat se světelnými semafory, dopravními značkami, s kruhovým objezdem i se železničním přejezdem. Vcítit se do role nejen řidičů, ale i chodců a naučit se dávat přednost. Zároveň si tak rozšiřovaly i upevňovaly své znalosti, jak se správně pohybovat v běžném provozu.

Z dopravního hřiště jsme odcházely plní dojmů a zážitků. Cestou na oběd jsme naše nově získané vědomosti upevňovali – přecházení přes přechod, určování dopravních značek, apod. Dokonce se nám podařilo i vidět jak přijíždí vlak a padají závory, což se dětem velmi líbilo.

Po dobrém obědě v restauraci Kozlovna na sídlišti Slovanka, nastal čas loučení. Kamarádi nás vysadili v Novém Boru a dál pokračovali do své školky. A my se už teď těšíme na další společné zážitky.

V úterý 12. 6. nás čekal společný poslední výlet v tomto školním roce s dětmi z Waltersdorfu. Děti z Německa si pro nás přijely až ke školce svým autobusem a společně jsme se vydali do Skalice u České Lípy do obory s daňky.

Pan majitel obory nás vřele uvítal i se svým psem Alanem. Dorazili jsme právě včas, neboť se zrovna chystalo krmení pro zvířátka v oboře. Pan majitel nám názorně nejen ukázal, co zvířátka jí, ale i jak podle paroží rozeznat obyvatele obory. V oboře se nachází jeleni, laně, srnci, srny a daňci. Po zhlédnutí zvěře nám majitel ukázal i cvičení svého loveckého psa Alana.

Po velmi zajímavém dopoledni nás čekal ještě společný oběd v místní restauraci. Děti odjížděly domů plni krásných zážitků a s naplněnými bříšky výborným řízkem s bramborovou kaší a zmrzlinovým pohárem.

 

Zřizovatel

O nás

Právní forma :
příspěvková organizace od 1.1.2003
IČO: 72 744 049
Identifikátor: 600 074 056

Kontaktujte nás

MŠ Klíček

Svojsíkova 754

473 01 Nový Bor
tel.: 487 726 647
777 466 914
e-mail: reditelka@msklicek.cz